คิดจะกรีดแก้ตาสองชั้นใหม่ ...
 [หนังสือพิมพ์ออนไลน์] คิดจะกรีดแก้ตาสองชั้นใหม่  ...
2019-06-19
อัพอึ๋ม! จังหวะที่เหมาะสม ก...
 [หนังสือพิมพ์ออนไลน์] อัพอึ๋ม! จังหวะที่เหมาะสม  ก...
2019-02-20
ทำจมูกแบบไม่โป๊ะ! ความกลมกล...
 [หนังสือพิมพ์ออนไลน์] ทำจมูกแบบไม่โป๊ะ!  ความกลมกล...
2019-01-23
รพ.ศัลยกรรมมาร์เบิ้ล ... 2017-10-23