• ตกแต่งหน้าท้อง
  มาร์เบิ้ล
 • หน้าท้องเพรียว กระชับ!

*ภาพที่เห็นได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้วและอาจแตกต่างจากตัวจริง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการถ่ายภาพ

ตกแต่งหน้าท้อง
มาร์เบิ้ล คืออะไร?

MARBLE PLASTIC SURGERY

เป็นการศัลยกรรมที่ทำบอดี้ไลน์ให้สวยและตัดเนื้อท้องที่หย่อน
ในกรณีที่มีผิวแตกลายหรือมีริ้วร้อยที่ท้อง จำเป็นต้องตกแต่งหน้าท้อง

 • ระยะเวลาการผ่าตัด
  ภายใน 2 ชั่วโมง
 • ระยะพักฟื้น
  ภายใน 7 วัน
 • วิธีการวางยาชา
  ยาสลบ
 • ล้างแผล
  3 ครั้ง
 • นอนที่โรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น

*อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไป เช่น มีเลือดออก ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

ใครควร ตกแต่งหน้าท้อง

 • กรณีที่แก้ผิวแตกลายหรือผิวหย่อน
 • กรณีที่ผิวหย่อนหลังดูดไขมัน
 • กรณีที่ไม่มีความเต่งตึง
 • กรณีที่ผิวไม่เรียบเพราะเทคนิคดูดไขมันที่ผิด

วิธีการศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้อง

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้องMini

กรณีที่มีผิวหย่อนและผิวแตกลายเพียงแค่ส่วนใต้ท้อง

 • วิเคราะห์ผิวที่หย่อน
  และดีไซน์ที่ส่วนที่ผ่าตัดและกรีด

 • ตัดเนื้อที่หย่อนและ
  มัดกล้ามเนื้อท้อง

 • เย็บแผลตามไลน์
  กางเกงใน เพื่อให้
  รอยแผลไม่ชัดนัก

 • ได้ท้องที่เรียบและผิวไม่หย่อน
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้องธรรมดา

กรณีที่มีผิวท้องหย่อนมากและจำเป็นปรับรูปทรงทั้งท้อง

 • วิเคราะห์ผิวที่หย่อน
  และดีไซน์ที่ส่วนที่ผ่าตัดและกรีด

 • ตัดเนื้อที่หย่อน

 • มัดกล้ามเนื้อท้อง

 • เย็บแผลตามไลน์
  กางเกงใน เพื่อให้
  รอยแผลไม่ชัดนัก

 • ได้ท้องที่เรียบและผิวไม่หย่อน
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้องด้านบน

กรณีเพียงแค่มีผิวหน้าท้องด้านบนหย่อนคล้อย

 • วิเคราะห์ผิวที่หย่อน
  และดีไซน์ที่ส่วนที่ผ่าตัด
  และกรีดตามร้อยใต้หน้าอก

 • เย็บแผลโดยยกผิว
  ที่หย่อนขึ้น

 • ได้ท้องที่เรียบและผิวไม่หย่อน
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ความแตกต่างระหว่างดูดไขมันกับศัลยกรรม
ตกแต่งหน้าท้อง

기본정보 입력
ศัลยกรรมตกแต่ง
หน้าท้อง
vs ดูดไขมัน
สามารถการแก้ไขได้ การแก้ไขรูปร่าง สามารถการแก้ไขได้
สามารถการกำจัดผิว
แตกลายได้
การกำจัดผิว
แตกลาย
ไม่สามารถการกำจัดผิว
แตกลายได้
สามารถการแก้ไขผิว
หย่อนได้
การแก้ไขผิวหย่อน ไม่สามารถการ
แก้ไขผิวหย่อนได้
สามารถดีไซน์ได้ ความสามารถ
ดีไซน์ท้อง
ไม่สามารถดีไซน์ได้

หากทำร่วมกับศัลยกรรมดูดไขมัน

ผลลัพธ์ ++

ทำไมต้องศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้องมาร์เบิ้ล?

 • ระบบการดูแลการฟื้นตัว
  มีระบบการดูแลหลังผ่าตัด
  ช่วยลดบวมและแผลเป็น
  ทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
 • ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
  นอกจากการนำไขมันออกอย่างไม่ ยุ่งยากแล้ว
  มาร์เบิ้ลมอบความพึงพอใจด้วยท้องไลน์ ที่สมบูรณ์แบบ
  โดยการผ่าตัด หลังจากการดีไซน์อย่าง ละเอียด
 • การวิจัยที่ไม่สิ้นสุด
  วิจัยเกี่ยวกับศัลยกรรม
  อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อบริการที่น่าประทับใจ
 • วิสัญญีแพทย์อยู่ด้วยกัน
  เพราะวิสัญญีแพทย์เช็คอาการ
  ของคนไข้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด
  จนถึงผ่าเสร็จ สามารถทำการผ่าตัด
  ให้ปลอดภัยได้
 • ระบบใช้ชื่อจริง
  แจ้งชื่อจริงของศัลยแพทย
  ผู้ดูแล ผู้ให้คำปรึกษา และล่ามทุกคน
  เพื่อความไว้วางใจ
 • ระบบปลอดเชื้อปลอดภัย
  การดูแลความสะอาดอย่างเต็มท
  ผ่านระบบปลอดเชื้อทุกขั้นตอน
  จุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยของคนไข้

 • ดูดไขมันหน้าท้อง
 • ดูดไขมันต้นขา
 • ดูดไขมันต้นขา

จองคิวปรึกษา

หลังจากจองคิวศัลยกรรมล่วงหน้าทางออนไลน์
สามารถเข้ารับการรักษาอย่างสะดวกและรวดเร็ว