• ศัลยกรรมชะลอวัย
 • ข้อควรระวัง ก่อน-หลัง
  ทำศัลยกรรม

*นางแบบในภาพ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ข้อควรระวัง ก่อน-หลัง ทำศัลยกรรมชะลอวัย

MARBLE PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมชะลอวัยเป็นศัลยกรรมที่นอกจากขั้นตอนการผ่าตัดที่สำคัญแล้ว
เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจของคนไข้ ข้อควรระวังก่อนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
การศึกษาข้อควรระวัง สามารถวางแผนศัลยกรรมได้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ

#ข้อควรระวังก่อนTriangle Lifting

 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยาสูบทุกชนิดก่อนทำศัลยกรรม 3 วัน
  งดอาหาร น้ำทุกประเภท ก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • งดทานยาที่ทำให้เลือดไหลเวียนเร็วก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 2 อาทิตย์
  หากมียาที่ทานอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ในวันทำศัลยกรรมควรงดใส่คอนแทคเลนส์ แต่งหน้า
  และลบสีทาเล็บออกทั้งหมด
 • หากเคยทำศัลยกรรม กรุณาแจ้งประวัติการทำศัลยกรรมให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • หากมีโรคประจำตัวหรืออาการแพ้กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ

#ข้อควรระวังหลังTriangle Lifting

 • หลังทำศัลยกรรม อาจเกิดอาการบวม
  ช้ำและมีเลือดซึมได้
 • หลังศัลยกรรม ไม่ควรแกะเทปหรือผ้ารัดออกโดยเด็ดขาด
  เนื่องจากอาจเกิดกระทบต่อรอยกรีดได้
 • แต่งหน้าหรือล้างหน้าได้หลังจากตัดไหม
  โดยตัดไหมได้ 7 -10 วันหลังผ่าตัด ขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัด
 • ควรระวังหลังตัดใหม ไม่ควรขยี้บริเวณรอยเย็บแรงจนเกินไป
 • ควรประคบเย็น หลังทำศัลยกรรม 3-4 วัน โดยใช้ผ้าบางๆ
  พันถุงเจลก่อนประคบ
 • หากเป็นไปได้ไม่แนะนำให้ประคบร้อน หากต้องการให้ความบวมลดลง
  การแช่สปาเท้าถือเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง
 • หลังทำศัลยกรรม 1 เดือนแรก
  ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอาหารรสจัด

#ข้อควรระวังก่อนทำร้อยไหม

 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยาสูบทุกชนิดก่อนทำศัลยกรรม 3 วัน
  งดอาหาร น้ำทุกประเภท ก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • งดทานยาที่ทำให้เลือดไหลเวียนเร็วก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย
  2 อาทิตยหากมียาที่ทานอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ในวันทำศัลยกรรม ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ แต่งหน้า
  และลบสีทาเล็บออกทั้งหมด
 • หากเคยทำศัลยกรรมกรุณาแจ้งประวัติการทำศัลยกรรมให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • หากมีโรคประจำตัวหรืออาการแพ้กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ

#ข้อควรระวังหลังร้อยไหม

 • หลังทำศัลยกรรม อาจเกิดอาการบวม
  ช้ำและมีเลือดซึมได้
 • หลีกเลี่ยงอาหารประเภทของเหนียวหรือแข็งเกินไป
 • หลังจากผ่าตัดควรพักผ่อนให้เพียงพอและทาน
  Vitamin C เพื่อสร้างคอลลาเจน
 • ควรนอนให้หัวอยู่สูงกว่าหัวใจหลังผ่าตัด
 • ควรประคบเย็น หลังทำศัลยกรรม 3-4 วัน
  และประคบร้อน ตั้งแต่วันที่ 5-7 หลังทำศัลยกรรม
  เพื่อช่วยให้อาการบวมช้ำบรรเทาลง
 • หลังทำศัลยกรรม 1 เดือนแรก
  ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ และอาหารรสจัด

#ข้อควรระวังก่อนฉีดไขมัน

 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยาสูบทุกชนิดก่อนทำศัลยกรรม 3 วัน
  งดอาหาร น้ำทุกประเภท ก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • งดทานยาที่ทำให้เลือดไหลเวียนเร็วก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 2 อาทิตย์
  หากมียาที่ทานอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ในวันทำศัลยกรรม ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ แต่งหน้า
  และลบสีทาเล็บออกทั้งหมด
 • หากเคยทำศัลยกรรมกรุณาแจ้งประวัติการทำศัลยกรรมให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • หากมีโรคประจำตัวหรืออาการแพ้กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ

#ข้อควรระวังหลังฉีดไขมัน

 • หลังทำศัลยกรรม อาจเกิดอาการบวม
  ช้ำและมีเลือดซึมได้
 • ในรระยะพักฟื้นควรงดอาหารรส เค็ม
 • โดยทั่วไปสามารถล้างหน้าได้2วันหลังผ่าตัด
  สระผมได้ -วันหลังผ่าตัด และแกะเทปได้หลังจากล้างหน้า
 • ควรนอนให้หัวอยู่สูงกว่าหัวใจหลังผ่าตัด
 • ควรประคบเย็น หลังทำศัลยกรรม 3-4 วัน
  และประคบร้อน ตั้งแต่วันที่ 5-7 หลังทำศัลยกรรม
  เพื่อช่วยให้อาการบวมช้ำบรรเทาลง
 • บริเวณที่ดูดไขมันพันผ้ารัดไว้ เป็นเวลา1เดือน
  และนวดเป็นประจำเพื่อการฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 • หลังทำศัลยกรรม 1 เดือนแรก
  ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอาหารรสจัด

#ข้อควรระวัง
ก่อนเลเซอร์ Accu Sculpt

 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยาสูบทุกชนิดก่อนทำศัลยกรรม 3 วัน
  งดอาหาร น้ำทุกประเภท ก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • งดทานยาที่ทำให้เลือดไหลเวียนเร็วก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 2 อาทิตย์
  หากมียาที่ทานอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ในวันทำศัลยกรรมควรงดใส่คอนแทคเลนส์ แต่งหน้า
  และลบสีทาเล็บออกทั้งหมด
 • หากเคยทำศัลยกรรม
  กรุณาแจ้งประวัติการทำศัลยกรรมให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • หากมีโรคประจำตัวหรืออาการแพ้กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ

#ข้อควรระวัง
หลังเลเซอร์ Accu Sculpt

 • หลังทำศัลยกรรม อาจเกิดอาการบวม
  ช้ำและมีเลือดซึมได้
 • หลังจากผ่าตัด ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรนอนให้หัวอยู่สูงกว่าหัวใจหลังผ่าตัด
 • ควรประคบเย็น หลังทำศัลยกรรม 3-4 วัน
  และประคบร้อน ตั้งแต่วันที่ 5-7 หลังทำศัลยกรรม
  เพื่อช่วยให้อาการบวมช้ำบรรเทาลง
 • ควรงดเข้าซาวน่าและอบไอน้ำเป็นเวลา1อาทิตย์
 • หลังทำศัลยกรรม 1 เดือนแรก
  ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอาหารรสจัด
 • ออกกำลังกายเบาๆได้ 3-4วันหลังผ่าตัด

#ข้อควรระวังก่อน
ดึงหน้าผากแบบใช้กล้องส่อง

 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยาสูบทุกชนิดก่อนทำศัลยกรรม 3 วัน
  งดอาหาร น้ำทุกประเภท ก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • งดทานยาที่ทำให้เลือดไหลเวียนเร็วก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 2 อาทิตย์
  หากมียาที่ทานอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ในวันทำศัลยกรรม ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ แต่งหน้า
  และลบสีทาเล็บออกทั้งหมด
 • หากเคยทำศัลยกรรมกรุณาแจ้งประวัติการทำศัลยกรรมให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • หากมีโรคประจำตัวหรืออาการแพ้กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ

#ข้อควรระวังหลัง
ดึงหน้าผากแบบใช้กล้องส่อง

 • หลังทำศัลยกรรม อาจเกิดอาการบวม
  ช้ำและมีเลือดซึมได้
 • หลังจากผ่าตัด ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรประคบเย็น หลังทำศัลยกรรม 2-3 วัน
  และหลังจากนั้นประคบเย็นตอนเช้าประคบร้อนตอนเย็น
  เพื่อช่วยให้อาการบวมช้ำบรรเทาลง
 • ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ 2อาทิตย์หลังผ่าตัด
 • หลังทำศัลยกรรม 1 เดือนแรก
  ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

#ข้อควรระวังก่อนดึงใบหน้า

 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยาสูบทุกชนิดก่อนทำศัลยกรรม 3 วัน
  งดอาหาร น้ำทุกประเภท ก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย8 ชั่วโมง
 • งดทานยาที่ทำให้เลือดไหลเวียนเร็วก่อนทำศัลยกรรมอย่างน้อย 2 อาทิตย์
  หากมียาที่ทานอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ในวันทำศัลยกรรม ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ แต่งหน้า
  และลบสีทาเล็บออกทั้งหมด
 • หากเคยทำศัลยกรรมกรุณาแจ้งประวัติการทำศัลยกรรมให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • หากมีโรคประจำตัวหรืออาการแพ้กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ

#ข้อควรระวังหลังดึงใบหน้า

 • หลังทำศัลยกรรม อาจเกิดอาการบวม
  ช้ำและมีเลือดซึมได้
 • ช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัด ควรเลี่ยงอาหารที่เคี้ยวยาก
 • หลังจากผ่าตัดควรพักผ่อนให้เพียงพอและทาน
  Vitamin C เพื่อสร้างคอลลาเจน
 • หลังทำศัลยกรรม 1 เดือนแรก
  ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
 • หลังจากผ่าตัด ควรทานอาการนุ่มและอ่อน
  ช่วง 7 วันแรกทานอาหารตามปกติได้
  แต่หลีกเลี่ยงประเภทของเหนียวหรือแข็งเกินไป
 • 1อาทิตย์แรก ควรไม่ขยับคอมากเพื่อฟื้นตัวให้เร็ว

 • ร้อยไหม(กรอบหน้า)
 • ฉีดไขมััน[หน้าผาก/หน้าโหนกแก้ม/แก้ม]
 • ฉีดไขมัน[หน้าโหนกแก้ม/หน้าผาก]
 • ฉีดไขมัน[หน้าผาก]
 • ร้อยไหม
 • ฉีดไขมันทั้งหน้า

จองคิวปรึกษา

หลังจากจองคิวศัลยกรรมล่วงหน้าทางออนไลน์
สามารถเข้ารับการรักษาอย่างสะดวกและรวดเร็ว