• ศัลยกรรมเปิดตา
 • เปลี่ยนตาที่ดูอึดอัดเป็นตาดูชัดเจนและสดใส!

*ภาพที่เห็นได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้วและอาจแตกต่างจากตัวจริง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการถ่ายภาพ

ศัลยกรรมเปิดตาคืออะไร?

MARBLE PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมที่ทำให้ตาโตขึ้นและสามารถปรับองศาของหางตา
โดยทำให้ความยาวแนวขวางและแนวตั้งกว้างขึ้น
ศัลยกรรมเปิดหัวตา มาร์เบิ้ล
คืออะไร?
ศัลยกรรมที่ปรับให้ตาดูสดใสขึ้น โดยเปิดหัวตา
ในกรณีที่ความยาวระหว่างตายาวเกินไปหรือหัวตาดูอึดอัดเนื่องรอยพับหัวตา
 • -แก้ตาที่ดูอึดอัดให้ดูชัด
 • -ทำให้ความยาวตายาวขึ้น
 • -ให้ตาสมดุลกัน
 • -ให้ความยาวระหว่างตาเล็กลง
 • -หากทำร่วมกับการ
   ศัลยกรรมตาสองชั้น จะยิ่ง
   เห็นผลดียิ่งขึ้น

หากมีรอยพับหัวตา?

 • ดวงตาดูเล็กลงเพราะความยาวแนวขวางของตาสั้น
 • หากทำศัลยกรรมตาสองชั้นนอกจากไม่แก้รอยพับหัวตา
  หัวตาจะดูอึดอัดเพราะรอยพับหัวตาปิดหัวตา
 • ระหว่างตาทั้งสองดูกว้างและตาดูอึดอัด
 • เนื่องจากระหว่างตาทั้งสองดูกว้าง ทำให้ใบหน้าไม่สมดุลกัน

 • ระยะเวลาการผ่าตัด
  ภายใน 30 นาที
 • ระยะพักฟื้น
  ภายใน 7 วัน
 • วิธีการวางยาชา
  ยานอนหลับและยาชาเฉพาะจุด
 • ล้างแผล
  2 ครั้ง
 • ตัดไหม
  จำเป็น

* อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไป เช่น มีเลือดออก ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

ใครควรทำ เปิดหัวตา มาร์เบิ้ล

 • กรณีที่มีชั้นตาแต่ตาดูอึดอัด
 • กรณีที่มีรอยพับหัวตามาก
 • กรณีที่ระยะระหว่างตาทั้งสองกว้างมาก
 • กรณีที่ต้องการตาโต
 • กรณีที่ความยาวแนวขวางตาสั้น

วิธีการศัลยกรรมเปิดหัวตา

 • วิเคราะห์ขนาด
  รอยพับหัวตา

 • ดีไซน์และวิเคราะห์
  ชั้นตากับรูปรอยพับหัวตา

 • กำจัดรอยพับหัวตา
  โดยกรีดบริเวณที่จำเป็น

 • สร้างทรงหัวตาที่ดีไซน์ไว้
  พร้อมตกแต่งจัดผิวที่กรีด

 • ได้ตาที่ชัดเจน
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ศับยกรรมเปิดหางตา มาร์เบิ้ล
คืออะไร?
ศัลยกรรมที่สามารถปรับให้ตาดูเด่นชัดและสดใสขึ้น
โดยการขยายขนาดของตาให้ยาวขึ้น
 • - เปลี่ยนอิมเมจให้ละมุนขึ้น
 • - เปลี่ยนตาให้ดูสดใสขึ้น
 • - ได้ผลลัพธ์ที่ทำให้ตาโตขึ้น
    สำหรับผู้ที่แค่เปิดหัวตายังไม่พอ
 • - ขยายขนาดดวงตาให้ดูยาวขึ้น

 • ระยะเวลาการผ่าตัด
  ภายใน 30 นาที
 • ระยะพักฟื้น
  ภายใน 7 วัน
 • วิธีการวางยาชา
  ยานอนหลับและยาชาเฉพาะจุด
 • ล้างแผล
  2 ครั้ง
 • ตัดไหม
  จำเป็น

* อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไป เช่น มีเลือดออก ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

ใครควรทำ เปิดหางตาของมาร์เบิ้ล

 • กรณีที่หางตาดูแคบกว่าหัวตา
 • กรณีที่ส่วนหัวตาไม่มีช่องว่าง
 • กรณีที่ความยาวแนวขวางของตาสั้น
 • กรณีที่หางตายกขึ้นจนเกินไป
 • กรณีที่ตาขาวเห็นไม่ชัดเจน

วิธีการศัลยกรรมเปิดหัวตา

 • วิเคราะห์สัดส่วน
  ความยาวตา

 • ดีไซน์และวิเคราะห์
  ชั้นตากับอิมเมจ

 • กรีดหางตา
  ตามเส้นเยื่อขอบตา

 • เปิดหางตาและกำจัดเซลล์ออก
  และเย็บเพื่อให้ป้องกัน
  การติดกันของส่วนหางตา

 • ได้ตาที่โตและชัดเจน
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ประเภทการเปิดหางตา มาร์เบิ้ล

 • เปิดหางตาแบบ
  ธรรมดา
  กรณีที่ตาดูอึดอัด ช่วยให้หางตายาวขึ้น
  ปรับให้ดวงตาสดใสขึ้น
  โดยทำให้ความกว้างของตายาวขึ้น
 • เปิดหางตาแบบ
  ด้านบน
  กรณีที่หางตาขึ้นไป สามารถปรับให้หางตาลงมา
  เปลี่ยนอิมเมจให้ละมุนขึ้น
 • เปิดหางตาแบบ
  ด้านล่าง
  กรณีที่หางตาลงมา ให้หางตายกขึ้น
  เปลี่ยนทำให้ตามีเสน่ห์ได้
 • เปิดหางตาแบบ
  ผสม
  กรณีที่หางตาแคบและดูอึดอัด ปรับให้หางตายาวขึ้นได้
  โดยปรับทั้งแนวขวางและแนวตั้งช่วย
  ให้ตาดูชัดและสดใสขึ้น

เปิดตาแบบDual มาร์เบิ้ล

หากเปิดหางตาร่วมกับดึงหางตาลง
สามารถเห็นได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากขึ้น

สามารถให้ตาโตและเปลี่ยนอิมเมจให้ละมุนขึ้นได้

โดยเปิดหางตาที่ทำให้ตายาวฃึ้นกับดึงหางตาลงที่ทำให้ตาโตขึ้น

ดึงหางตาลง มาร์เบิ้ล
คืออะไร?
ศัลยกรรมที่ปรับความกว้างของแนวตั้งดวงตา
โดยสามารถทำให้อิมเมจละมุนขึ้น
ด้วยการปรับองศาของหางตาผ่านการดึงหางตาลง
 • -สามารถปรับอิมเมจให้ดูอ่อนโยนขึ้น
 • -ความกว้างของดวงตาโตขึ้น
    โดยการปรับความกว้างของแนวตั้งดวงตา
 • -ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม หากทำ
    การเปิดหางตาร่วม
 • -หางตาสวยอย่างเหมาะสม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด
  ภายใน 30 นาที
 • ระยะพักฟื้น
  ภายใน 7 วัน
 • วิธีการวางยาชา
  ยานอนหลับและยาชาเฉพาะจุด
 • ล้างแผล
  2 ครั้ง
 • ตัดไหม
  จำเป็น

* อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไป เช่น มีเลือดออก ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

ใครควรดึงหางตาลง

 • กรณีที่หางตาชี้ขึ้น
 • กรณีที่ขอบตาส่วนล่างบดบังตาดำ
 • กรณีหลังจากทำการเปิดหัวตาหางตาแล้วยังดูน่าอึดอัด
 • กรณีขนาดของแนวตั้งดวงตาแคบ
 • กรณีหางตาสั้น

วิธีการดึงหางตาลง

 • วินิจฉัยสัดส่วน
  องศาของหางตา

 • ดีไซน์โดยคำนึงถึง
  รูปหน้าและหางตา

 • กรีดตาม
  ขอบหางตาด้านใน

 • ปรับหางตาให้เหมาะสม
  และเย็บขอบหางตาด้านใน
  โดยไม่ให้รอยเย็บชัดจนเกินไป

 • ได้ดวงตาที่สดใสและน่าตรึงใจ
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เปิดตาแบบDual มาร์เบิ้ล

หากเปิดหางตาร่วมกับดึงหางตาลง
สามารถเห็นได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากขึ้น

สามารถให้ตาโตและเปลี่ยนอิมเมจให้ละมุนขึ้นได้

โดยเปิดหางตาที่ทำให้ตายาวฃึ้นกับดึงหางตาลงที่ทำให้ตาโตขึ้น

หากทำร่วมกับศัลยกรรมเปิดตา

ผลลัพธ์ ++

 • 자연유착 쌍꺼풀

  หากต้องการชั้นตาแบบธรรมชาติ?
  ศัลยกรรมตาสองชั้น
  แบบจิ้มจุด
 • 눈매교정술

  หากมีตาดูง่วงและหย่อนคล้อย?
  ศัลยกรรมปรับ
  กล้ามเนื้อตา
 • 코성형

  หากต้องการใบหน้าดูชัดขึ้น?
  ศัลยกรรมจมูก

ทำไมต้องศัลยกรรมเปิดตามาร์เบิ้ล?

 • สามารถปรับอิมเมจได้
  ปรับดวงตาที่เคยดูอึดอัด
  สามารถเปลี่ยนเป็นตาดูชัด
  และสดใสขึ้นได้
 • ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
  วางแผนศัลยกรรมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล
  โดยการปรึกษาระบบ 1:1
  ด้วยประสบการณ์ที่มีมาก
 • ระบบใช้ชื่อจริง
  แจ้งชื่อจริงของศัลยกรรมแพทย์
  ผู้ดูแล ผู้ให้ปรึกษา และล่ามทุกท่าน
  เพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายใจ
 • การวิจัยที่ไม่สิ้นสุด
  วิจัยเกี่ยวกับศัลยกรรมอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อบริการที่น่าประทับใจ
 • ระบบการดูแล
  มีระบบการดูแลหลังผ่าตัด
  ที่ช่วยให้ความบวมและแผลเป็น
  ฟื้นตัวเร็วขึ้น
 • ระบบปลอดเชื้อ ปลอดภัย
  การดูแลความสะอาดอย่างเต็มที่
  ผ่านระบบปลอดเชื้อทุกขั้นตอน
  จุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยของคนไข้

 • เย็บตาสองชั้น
 • เย็บตาสองชั้นแบบจิ้มจุด
 • เย็บตาสองชั้นแบบจิ้มจุด
 • เย็บตาสองชั้นแบบจิ้มจุด
 • เย็บตาสองชั้นแบบจิ้มจุด
 • เย็บตาสองชั้นแบบจิ้มจุด

จองคิวปรึกษา

หลังจากจองคิวศัลยกรรมล่วงหน้าทางออนไลน์
สามารถเข้ารับการรักษาอย่างสะดวกและรวดเร็ว