• แนะนำแพทย์
 • ทีมแพทย์และมาร์เบิ้ลพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกคน

  • ซอ อิล บอม แพทย์ใหญ่

   ศัลยแพทย์

  แพทย์ใหญ่

  ซอ อิล บอม

  ศัลยแพทย์
  ซอ อิล บอม แพทย์ใหญ่
  1. แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย Seoul University
  2. แพทย์ฝึกหัด รพ.ซัมซุงโซล
  3. ศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมพลาสติก รพ.ซัมซุงโซล
  4. ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมพลาสติก รพ.ซัมซุงโซล
  5. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมพลาสติก รพ.ซัมซุงโซล
  6. สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกแห่งชาติ
  7. สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกตกแต่งสากลแห่งชาติ
  8. สมาชิกสมาคม Cleft Palare-craniofacial Assosiationแห่งชาติ
  9. สมาชิกสามาคมวิชาการจุลยศาสตร์แห่งชาติ
  10. สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ประเทศเกาหลี
  11. สมาชิกสมาคมวิชาการผิวหนังเส้นผม และศีรษะแห่งชาติ
  12. สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งสากลนานาชาติ (IPRAS)
  • คิม ฮยอง รก

   ศัลยแพทย์

  ศัลยแพทย์

  คิม ฮยอง รก

  ศัลยแพทย์
  นพ.คิม ฮยอง รก
  1. แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย Korea University
  2. แพทย์ฝึกหัด รพ.มหาวิทยาลัย Korea University
  3. แพทย์ฝึกหัดแผนกศัลยกรรม รพ.มหาวิทยาลัย Korea University
  4. นักวิจัยด้านการศัลยกรรมพลาสติก รพ.มหาวิทยาลัย The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ปี2556
  5. สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกแห่งชาติ
  6. สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกตกแต่งสากลแห่งชาติ
  • ชเว แท จุน

   ศัลยแพทย์

  ศัลยแพทย์

  ชเว แท จุน

  ศัลยแพทย์
  นพ.ชเว แท จุน
  1. แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย Kyung Hee University
  2. แพทย์ฝึกหัด รพ. มหาวิยาลัย Kyung Hee University
  3. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมพลาสติก รพ.มหาวิทยาลัย Kyung Hee University
  4. อดีตแพทย์ประจำสาขาศัลยกรรม รพ.มหาวิทยาลัย Kyung Hee University
  5. ได้รับรางวัลอันดับ 1 จากบทวิจัยเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง
  6. สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลี
  7. สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี
  8. สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศเกาหลี
  9. อดีตศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลบีโอ
  • ลี จุน ฮี

   ศัลยแพทย์

  ศัลยแพทย์

  ลี จุน ฮี

  ศัลยแพทย์
  นพ.ลี จุน ฮี
  1. จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Kyung Hee University
  2. แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาล Kyung Hee University Hospital
  3. แพทย์ฝึกหัดแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาล Kyung Hee University Hospital
  4. สมาชิกสมาคมศัลกรรมพลาสติกแห่งชาติ
  5. สมาชิกสมาคมศัลกรรมศัลยแพทย์แห่งชาติ
  6. สมาชิกสมาคมศัลกรรมพลาสติกตกแต่งแห่งชาติ
  7. สมาชิกสมาคม Cleft palate - Craniofacial Association แห่งชาติ
  8. สมาชิกสมาคม Society for Surgery of the Hand แห่งชาติ
  • ยู คี ฮยอน

   ศัลยแพทย์

  ศัลยแพทย์

  ยู คี ฮยอน

  ศัลยแพทย์
  นพ.ยู คี ฮยอน
  1. จบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย Korea University
  2. จบการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย แผนกศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัย Korea University
  3. แพทย์ฝึกหัด รพ.มหาวิทยาลัย Korea University
  4. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รพ.มหาวิทยาลัย Korea University
  5. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัย Korea University
  6. ผ่านการอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่ง จากUniversity of Chicago Medical Center
  7. สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้
  8. สมาชิกสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งประเทศเกาหลีใต้
  • พัค โซ ยอง

   วิสัญญีแพทย์

  วิสัญญีแพทย์

  พัค โซ ยอง

  วิสัญญีแพทย์
  พญ.พัค โซ ยอง
  1. จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัย Seoul University
  2. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัย Seoul University
  3. สมาชิกสมาคม The Korean Society Of Anesthesiology
  4. สมาชิกสมาคม The Korean Pain Society
  5. สมาชิกสมาคม The Korean Society Of Anesthetic Phamacology
  6. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอาการเจ็บปวด