• การเดินทาง
 • โรงพยาบาลศัลยกรรมมาร์เบิ้ล
  ตั้งอยู่ใจกลางย่านกังนัม
  จึงง่ายต่อการเดินทางมา

*นางแบบในภาพ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เดินทางโดยรถประจำทาง

 • 3412 / 4312 / 4417 / 4420 /4422 /4424 /5412
 • 140 / 144 / 145 / 360 / 402 / 440 / 470 /471
 • 9404 / 9405 / 9406 / 9408 / 9409 / 9410 / 9412 / 9700
 • 1005-1 / 1005-2 / 1500 / 2002 / 2002-1 / 3030 / 5500-2 / 6800
 • ซอโช่03 / ซอโช่09 / ซอโช่20 / ซอโช่24
 • 6000(สนามบินกิมโป) / 6009(สนามบินอินชอน)

เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน

 • สาย2 สถานีกังนัม
  ทางออก10 เดิน ประมาณ 5นาที
 • สาย9 สถานีชินโนนฮยอน
  ทางออก6 เดิน ประมาณ 5นาที