SURGERY OF MARBLE

ศัลยกรรมเสริมหน้าอกคืออะไร?”

ศัลยกรรมที่ทำให้หน้าอกสวย มีวอลลุ่ม ทำให้ขนาดและทรงหน้าอก
เข้ากับสรีระของคนไข้ โดยใส่วัสดุเสริมที่หน้าอกให้มีวอลุ่มสวย

 • 수술시간

  ระยะเวลาการผ่าตัด

  ภายใน 2 ชั่วโมง

 • 마취방법

  วิธีการวางยาชา

  ยาสลบ

 • 실밥제거

  ตัดไหม

  7วัน

 • 회복기간

  ระยะพักฟื้น

  7วัน

 • 입원여부

  นอนที่โรงพยาบาล

  1 วัน

ใครควรศัลยกรรมเสริมหน้าอก

 • CASE 01

  กรณีมีหน้าอก
  ขนาดเล็ก

 • CASE 02

  กรณีไม่พึงพอใจ
  กับตำแหน่งหน้าอก

 • CASE 03

  กรณีทรงเต้านมเปลี่ยนรูป
  เนื่องจากให้กำเนิดบุตร

 • CASE 04

  กรณีทรงเต้านมเปลี่ยนรูป
  เนื่องจากลดน้ำหนัก

 • CASE 05

  กรณีหน้าอกทั้ง
  สองข้างไม่เท่ากัน

วิธีการผ่าตัดเสริมหน้าอก

 • เลือกประเภทวัสดุและ
  ขนาดที่เหมาะกับร่างกายคนไข้
  โดยผ่านการปรึกษาแบบ 1:1

 • สร้างพื้นที่สำหรับใส่
  วัสดุเสริมโดยใช้กล้องส่อง
  ภายในระดับHD

 • ใส่วัสดุเสริมในพื้นที่ที่สร้างไว้

 • ทำการเย็บตกแต่งรอยกรีด
  หลังจากใส่วัสดุเสริม

 • ได้หน้าอกที่เป็นธรรมชาติและ
  สวยงามเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

บริเวณที่กรีด

기본정보 입력
บริเวณที่กรีด
วิธีผ่าตัด ข้อดี ข้อเสีย
กรีดใต้รักแร้
กรีดบริเวณริ้วรอย
ใต้รักแร้
2-4 ซม.
สามารถรักษา
ทรงหน้าอกอย่าง
เป็นธรรมชาติและ
ยังลดการเกิด
ความเสียหาย
บริเวณราวนมได้
หลังผ่าตัด
อาจรู้สึก
ไม่สะดวก
ขณะขยับ
แขนได้
วิธีผ่าตัด ข้อดี ข้อเสีย
กรีดใต้ราวนม
กรีดบริเวณใต้ราว
นม 3-4 ซม.
ใช้เวลาในการ
ผ่าตัดสั้น
และเป็นการผ่าตัด
ที่ไม่ซับซ้อน
อาจเห็น
รอยแผล
จากการ
ผ่าตัดได้
วิธีผ่าตัด ข้อดี ข้อเสีย
กรีดใต้ปานนม
กรีดใต้ปานนม
ประมาณ 2 ซม.
สามารถมองเห็น
พื้นที่ในการใส่
ซิลิโคนได้
อย่างชัดเจน
เมื่อเทียบกับ
แบบกรีดใต้รักแร้
กรณีปานนม
เล็กไม่สามารถ
ทำการผ่าตัดได้

ตำแหน่งวัสดุเสริม

기본정보 입력
ตำแน่งวัสดุเสริม
วิธีผ่าตัด ข้อดี ข้อเสีย
ตำแหน่งใต้
กล้ามเนื้อ
ใส่วัสดุเสริมที่ใต้
กล้ามเนื้อหน้าอก
ให้หน้าอกเป็น
ทรงหยดน้ำ
ให้ความรู้สึกที่
เป็นธรรมชาติ
สำหรับกรณีผู้ที่
ไม่มีกล้ามเนื้อ
หน้าอก
อาจรู้สึกถึง
วัสดุเสริมได้
เมื่อสัมผัส
วิธีผ่าตัด ข้อดี ข้อเสีย
ตำแหน่ง
ใต้พังผืด
ใส่วัสดุเสริม
ใต้กล้ามเนื้อ
หน้าอก2ส่วน3
และบนกล้ามเนื้อ
หน้าอก 1ส่วน3
ทำให้ทรงหน้าอก
เป็นธรรมชาติได้
ปรับวัสดุเสริม
ให้เหมาะสมไว้
ใต้โครงสร้าง
ต่อมน้ำนม
จำเป็นต้องได้รับ
การผ่าตัด
จากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์สูง
วิธีผ่าตัด ข้อดี ข้อเสีย
ตำแหน่งใต้
ต่อมน้ำนม
ใส่วัสดุเสริมใต้
โครงสร้างต่อมน้ำนม
บนกล้ามเนื้อหน้าอก
ลดการเกิดความ
เสียหายของเส้นเลือด
หรือเส้นประสาท
ไม่สัมผัสถึง
วัสดุเสริมโดยตรง
กรณีผู้ที่หน้าอก
หย่อนคล้อย
อาจดูไม่เป็นธรรมชาติได้
มีโอกาสเกิดความ
เสียหายของโ
ครงสร้างสูง

สัดส่วนหน้าอกที่เหมาะสม

ทำให้วอลลุ่มของหน้าอกได้สัด
ส่วนที่เหมาะสม
ตามสรีระและเงื่อนไขสัดส่วน
ร่างกายของแต่ละบุคคล

 • ระยะห่างที่เหมาะสมของหัวนม
 • องศาที่เหมาะสม
 • อัตราสัดส่วนของหน้าอกที่เหมาะสม

1 จากกระดูกไหปลาร้า
ถึงหัวนม
ระยะห่าง 18-20 ซม.
2 ศูนย์กลางของกระดูกสันอก
ถึงหัวนม ระยะห่าง 20-22 ซม.
3 ระหว่างหัวนม ระยะห่าง
18-20 ซม.

ทรงหน้าอกที่เหมาะสมอยู่ที่
45 องศา
หัวนมที่เหมาะสมอยู่ที่
90 องศา

อัตราส่วนหน้าอกบนกับหน้าอกล่าง 45:55
หน้าอกบนที่เป็นรูปทรงตรงลงมาและเป็นเว้า
หน้าอกล่างที่เป็นรูปทรงโค้งที่นูนออกมา

เกณฑ์การเลือกวัสดุเสริม

ประเภทของวัสดุเสริม

 • ทรงกลม
  เมื่อเวลาผ่านไปจะให้
  ความรู้สึก
  นุ่มนวลมากขึ้น
  ไม่จำเป็นต้องนวด
  และลดอัตราการเกิดการอักเสบ
 • ทรงหยดน้ำ
  ปัจจุบันเป็นทรงที่นิยมใน
  กลุ่มคนไข้
  ด้วยรูปทรงที่ดูเป็นธรรมชาติ
  และคล้ายทรงหยดน้ำ

ความสูงของวัสดุเสริม

 • ชนิดแคบและสูง
  ทรวงอกที่แคบ เหมาะสำหรับ
  ชาวตะวันตก ทำให้มีวอลลุ่ม
  และทรงที่สวยได้
  แม้ทรวงอกแคบ
 • ชนิดกลาง
  เป็นชนิดที่ได้รับนิยมมากที่สุด
  เหมาะกับกรณีผู้ที่ขนาด
  ทรวงอกใหญ่
 • ชนิดกว้างและเตี้ย
  เหมาะกับกรณีที่เส้นรอบวง
  ของทรวงอกกว้าง
  กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  หน้าอกไม่มากแต่ต้องการ
  วอลลุ่มมาเติมเต็มหน้าอก

ชนิดของวัสดุเสริม

หน้าอกที่เนียนสวยกว่าของจริง!

วอลลุ่ม สรีระ รวมถึงความปลอดภัย ต้องมาร์เบิ้ล
ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

#ความเป็นธรรมชาติ #ดีไซน์ที่ใช่

หากศัลยกรรมร่วมกับการเสริมหน้าอก

ผลลัพธ์ ++

ทำไมต้องศัลยกรรมเสริมหน้าอก
มาร์เบิ้ล?

 • กล้องส่องภายในแบบ
  FULL HD
  ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
  ลดความเจ็บปวด
  และการเสียเลือดมาก
  ขณะผ่าตัดเสริมหน้าอก
  โดยใช้กล้องส่องภายในด้วยภาพที่
  คมชัด
 • วิสัญญีแพทย์ประจำการ
  มีวิสัญญีแพทย์คอยประจำการอยู่
  ทำวิสัญญีอย่างมีระบบและปลอด
  ภัยตลอดการผ่าตัด
 • ตรวจด้วยคลื่นUltrasonic
  ตรวจสอบอย่างละเอียด
  โดยผ่านการตรวจด้วยคลื่นเสียง
  ความถี่สูง สามารถตรวจหา
  ปัญหาที่เกิดบริเวณเต้านมได้
 • ระบบดูแลหลังการผ่าตัด
  สามารถบรรเทาความเจ็บปวด
  ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังการผ่าตัด
  โดยผ่านการดูแลรักษารอยแผล
  ความรู้สึกและอาการปวด
  ของแต่ละบุคคล
 • ระบบข้อตกลง
  ความปลอดภัยพิเศษ
  ระบบดูแลความปลอดภัยของคนไข้
  ในรูปแบบของเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน
  การวินิจฉัยอย่างละเอียด
  และการใช้ระบบเปิดเผยชื่อจริง
  ในการทําธุรกรรมทางการเงิน

เสริมหน้าอกธรรมชาติที่เกาหลีกับโรงพยาบาลศัลยกรรมมาร์เบิ้ล

เปลี่ยนอกไข่ดาวที่ทำให้เสียเซลฟ์ ด้วยการทำหน้าอกที่เกาหลีกับโรงพยาบาลศัลยกรรมมาร์เบิ้ล

สาวๆ หลายคนคงอยากเพิ่มเสน่ห์ด้วยการมีทรวดทรงร่างกายสุดเพอร์เฟค แม้เราจะสามารถออกกำลังกายเพื่อลดเอว เน้นสะโพกได้ แต่ร่างกายบางส่วนของเราแม้ว่าอยากจะออกกำลังกายก็ไม่สามารถเพิ่มจุดนั้นได้ อย่างเช่น ‘หน้าอก’ ซึ่งหน้าอกนอกจากทำให้รูปร่างสวยแล้วยังช่วยให้ใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น ดังนั้นการเลือกผ่าตัดเสริมหน้าอกที่เกาหลีจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งของสาวๆ เพื่อให้หน้าอกขนาดพอดีกับขนาดร่างกาย ให้ทุกสรีระของคนไข้สวยขึ้นแบบเป็นธรรมชาติกับโรงพยาบาลศัลยกรรมมาร์เบิ้ล

การกรีดหน้าอกสามารถผ่าได้ 3 วิธีด้วยกันคือ

 1. กรีดใต้รักแร้ : ข้อดีคือสามารถรักษาทรงหน้าอกอย่างเป็นธรรมชาติและยังลดการเกิดความเสียหายบริเวณราวนมได้ ส่วนข้อเสียคือหลังผ่าตัด อาจรู้สึกไม่สะดวก ขณะขยับแขนได้
 2. กรีดใต้ราวนม : ข้อดีของการผ่าตัดแบบนี้คือใช้เวลาในการผ่าตัดสั้นและเป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนแต่อาจเห็นรอยแผลจากการผ่าตัดได้
 3. กรีดใต้ปานนม : ข้อดีคือสามารถมองเห็นพื้นที่ในการใส่ซิลิโคนได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับแบบกรีดใต้รักแร้แต่หากกรณีปานนมเล็กจะไม่สามารถทำการผ่าตัดได้

ไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับหน้าอกขนาดเล็ก ไม่พึงพอใจกับตำแหน่งหน้าอก ทรงเต้านมเปลี่ยนรูปเนื่องจากให้กำเนิดบุตร ทรงเต้านมเปลี่ยนรูปเนื่องจากลดน้ำหนัก หรือหน้าอกทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ก็สามารถเข้ามารับการปรึกษากับทางโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการศัลยกรรมหน้าอกที่เกาหลีแบบนี้จะใช้เวลาการผ่าตัดโดยรวม 2 ชั่วโมง โดยใช้วิธีการวางยายาชาและยาสลบ หลังผ่าตัดเสร็จใช้เวลานอนพักในโรงพยาบาล 1 วัน และเข้ามาตัดไหม 7 วันหลังจากได้รับการผ่าตัด โดยแต่ละคนก็จะมีวิธีในการดูแลหลังผ่าตัดที่ต่างกัน และอาจมีอาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรม เช่น มีเลือดออก ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

เลือกเสริมหน้าอกที่เกาหลีกับมาเบิ้ล ช่วยให้คุณมั่นใจในทุกขั้นตอนผ่าตัดเพราะใช้กล้องส่องภายในแบบ FULL HD ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดความเจ็บปวด และการเสียเลือดมาก อุ่นใจในห้องผ่าตัดเพราะมีวิสัญญีแพทย์ประจำการ นอกจากนั้นยังตรวจดูอาการของเต้านมด้วยตรวจด้วยคลื่นUltrasonic ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผ่านการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สามารถตรวจหาปัญหาที่เกิดบริเวณเต้านมได้ และหลังผ่าตัดก็ดูแลด้วยระบบการดูแลหลังการผ่าตัดที่ครบครัน สามารถบรรเทาความเจ็บปวด ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ให้การเสริมหน้าอกที่เกาหลีเป็นเรื่องง่าย มั่นใจกับการทำงานที่เป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบกับมาเบิ้ล

*วิดีโอของคนไข้จากโรงพยาบาลศัลยกรรรมมาร์เบิ้ล

 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย( )
 • เย็บตาสองชั้น( )
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง( )
best of marble
โทรจอง
สามรถโทรจองคิวได้ เพื่อการเข้ารับการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ