SURGERY OF MARBLE

MARBLE พบกับ Bella Gel

 • วัสดุเสริม
  หน้าอกใหม่
  ที่อัพเกรด
 • ศัลยแพทย์
  ผู้เชี่ยวชาญ
  ที่มากประสบการณ์
 • ทรงที่เป็น
  ธรรมชาติ
  ให้ความรู้สึก
  ที่นุ่มนวล
 • มั่นใจความ
  ปลอดภัย
  เรื่องการ
  เสริมหน้าอก
 • 수술시간

  ระยะเวลาการผ่าตัด

  ภายใน 2 ชั่วโมง

 • 마취방법

  วิธีการวางยาชา

  ยาสลบ

 • 실밥제거

  ตัดไหม

  7 วัน

 • 회복기간

  ระยะพักฟื้น

  7 วัน

 • 입원여부

  นอนที่โรงพยาบาล

  1 วัน

Bella Gel Micro

BellaGel Micro
เบลล่าเจล ไมโคร พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
เพื่อให้ความรู้สึกและทรงที่เป็นธรรมชาติในอีกระดับ
สามารถคาดหวังเรื่องการสัมผัสที่นุ่มนวลในอีกขั้น ด้วยความหนืด
และยืดหยุ่นเสมือนหน้าอกจริง
ให้การเคลื่อนไหวที่ธรรมชาติในทุกอากัปกิริยา

BELLAGEL MICRO

รวมข้อดีของวัสดุเสริมทรงกลม
และทรงหยดน้ำเดิม

BellaGel Micro

ทำไมต้อง Bella Gel Micro ?

สร้างขึ้นโดยช่วยให้ผิววัสดุเสริมเรียบเนียน
และละเอียด เฉลี่ยประมาณ
40 ไมโครมิเตอร์

ภาพขยาย
ของผิวBella Gel

Max(μm) Min(μm) Average(μm)
49.44 29.21 38.37

ใช้วัตถุดิบ Cohesive Silicon Gel
ที่มีแรงยึดเกาะและความหนืด
ยืดหยุ่นสูงง่ายต่อการ
ใส่ในพื้นที่หน้าอก
จึงให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล
หลังการเสริม

 • Fatigue Test
  ทดสอบซิลิโคน เจล โดยการผ่าน
  เครื่องทดสอบการหมุน
  จากนั้นสังเกตุอัตราการขยาย
  ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 10 เท่า
  (ทดสอบตาม IOS 14607)
 • Strength Test
  จัดการด้วยหลักเกณฑ์ระดับประเทศ
  ทดสอบความทนทาน
  Silicone Shell ของเบลล่าเจล
  (ทดสอบตาม ASTM F 703)
 • ป้องกันซิลิโคนรั่วไหล
  ป้องกันเจลรั่วไหล
  เนื่องจากประกอบด้วย
  Barrier Layerและผิวด้านใน
  ที่ห่อหุ้มทบกันถึง 5 ชั้น
 • Impact Test
  สังเกตุความเสียหายเมื่อได้รับ
  การกระแทกด้วย
  ของหนัก 4.4 กิโลกรัม
  (ทดสอบตาม ISO 14607)

วางแผนให้วัสดุเสริมเข้ากับร่างกาย
ของคนไข้ โดยทำตาม
กระบวนการมาตฐาน
จนเกิดเป็นเบลล่าเจล ไมโคร
โดยทำการวิจัยตาม
สรีระของผู้หญิงชาวเอเชีย

รับประกันความปลอดภัย
ที่คุ้มครองคนไข้ที่ใช้วัสดุเสริม
เบลล่าเจล

Bella Gel Micro ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์
และดูแลกระบวนการผลิตตาม Guideline ระดับประเทศ
(ISO 14607, ASTM f703, FDA Guidance)อย่างเคร่งครัด

BellaGel Micro q&A

 • ผิวเรียบหรือผิวหยาบ?
  เบลล่าเจล ไมโครเป็นประเภทผิวหยาบ
  มีลักษณะเสถียร โดยรวมความเป็นธรรมชาติของส่วนประกอบ
  ผลิตตามคุณสมบัติที่ละเอียดกว่าวัสดุผิวหยาบแบบเดิม
 • เบลล่าเจล ไมโคร มีใบรับประกันไหม?
  เบลล่าเจล ไมโคร มีการรับประกันเปลี่ยนวัสดุเสริม
  กรณีต้องการเปลี่ยนวัสดุเสริม
  เนื่องจากมีการศัลยกรรมแก้หน้าอกใหม่หรือวัสดุเสริมได้รับ
  ความเสียหาย
 • เบลล่าเจล ไมโครต่างจาก
  เบลล่าเจลเดิมอย่างไร?
  เบลล่าเจล ไมโคร วัสดุเสริมหน้าอกชนิดใหม่
  มีการปรับการรู้สึกสัมผัสและรูปแบบให้ดีกว่าเดิม
  เนื่องจากเจลที่นิ่มกับลักษณะของพื้นผิว ทำให้ขณะนอน
  วัสดุเสริมจะมีลักษณะเป็นทรงกลม
  และจะเป็นทรงหยดน้ำขณะยืน
 • เบลล่าเจล ไมโครเป็นวัสดุเสริมที่
  ไม่ได้รับอนุญาตความปลอดภัยหรือไม่?
  เบลล่าเจล ไมโคร ประกอบด้วยวัตถุดิบ Cohesive Silicone Gel
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองจากกระทรวงความปลอดภัยอาหาร
  และยาของสาธารณรัฐเกาหลี(MFDS)
  ความปลอดภัยของคนไข้ถือเป็นอันดับหนึ่ง โดยผ่าน
  Mechanical Test มากกว่า 20 อย่าง
  โดยปฏิบัติตามGuideline ระดับประเทศผ่านการ Fatigue Test,
  Bursting Test, Tension Test และอื่นๆ

หากศัลยกรรมร่วมกับการเสริมหน้าอก

ผลลัพธ์ ++

ทำไมต้องศัลยกรรมเสริมหน้าอก
มาร์เบิ้ล?

 • กล้องส่องภายในแบบ
  FULL HD
  ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
  ลดความเจ็บปวด
  และการเสียเลือดมาก
  ขณะผ่าตัดเสริมหน้าอก
  โดยใช้กล้องส่องภายในด้วยภาพที่
  คมชัด
 • วิสัญญีแพทย์ประจำการ
  มีวิสัญญีแพทย์คอยประจำการอยู่
  ทำวิสัญญีอย่างมีระบบและปลอด
  ภัยตลอดการผ่าตัด
 • ตรวจด้วยคลื่นUltrasonic
  ตรวจสอบอย่างละเอียด
  โดยผ่านการตรวจด้วยคลื่นเสียง
  ความถี่สูง สามารถตรวจหา
  ปัญหาที่เกิดบริเวณเต้านมได้
 • ระบบดูแลหลังการผ่าตัด
  สามารถบรรเทาความเจ็บปวด
  ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังการผ่าตัด
  โดยผ่านการดูแลรักษารอยแผล
  ความรู้สึกและอาการปวด
  ของแต่ละบุคคล
 • ระบบข้อตกลง
  ความปลอดภัยพิเศษ
  ระบบดูแลความปลอดภัยของคนไข้
  ในรูปแบบของเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน
  การวินิจฉัยอย่างละเอียด
  และการใช้ระบบเปิดเผยชื่อจริง
  ในการทําธุรกรรมทางการเงิน

*วิดีโอของคนไข้จากโรงพยาบาลศัลยกรรรมมาร์เบิ้ล

ทดสอบความเป็นธรรมชาติของวัสดุเสริม

 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย( )
 • เย็บตาสองชั้น( )
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง( )
best of marble
โทรจอง
สามรถโทรจองคิวได้ เพื่อการเข้ารับการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ