"พื้นที่ของ VOLUME"

MARBLE PLASTIC SURGERY

สร้างพื้นที่อย่างเหมาะสม
ในการใส่วัสดุเสริมขณะทำการเสริมหน้าอก
ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและให้การ
เคลื่อนไหว
ที่เป็นธรรมชาติด้วยการขยายพื้นที่

 • กรณีพื้นที่หน้าอกเข้ากับ
  วัสดุเสริมพอดี
  วัสดุเสริมไม่มีพื้นที่ให้เคลื่อนที่ได
  รู้สึกถึงความแข็งได้
 • กรณีพื้นที่หน้าอกใหญ่กว่า
  วัสดุเสริมมาก
  การเคลื่อนไหวของวัสดุเสริม
  ดูไม่เป็นธรรมชาติ

กล้ามเนื้อหน้าอกด้านใน

การใช้เครื่องมือกล้องส่องแบบ FULL HD
เพื่อการสร้างพื้นที่อย่างประณีต

เสริมหน้าอก มาร์เบิ้ล ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาต
และฟื้นตัวได้เร็วขึ้น หลังการผ่าตัด
สร้างพื้นที่กล้ามเนื้อหน้าอกอย่างประณีต
ด้วยเครื่องมือกล้องส่องภายใน

การดูแลหลังผ่าตัด 1:1 อย่างมีระบบ

 • CASE 01

  Smart Lux 

  กระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด
  และลดอัตราการเกิดการอักเสบ
  โดยการอบแสง

 • CASE 02

  After Care
  อย่างเป็นประจำ

  ตวรจเช็คหน้าอกรวมถึงลักษณะ
  ของซิลิโคนอย่างละเอียด
  โดยการนัดเช็คผล
  หลังการผ่าตัด

 • CASE 03

  ใช้คลื่นความถี่สูง

  ฟื้นฟูสภาพผิวและสร้างค
  อลลาเจน
  โดยการนวดกระตุ้นด้วย
  คลื่นความถี่

 • CASE 04

  ป้องกันการเกิดพังผืดหดรัด

  มีการสั่งยาป้องกันการเกิด
  พังผืดหดรัด
  และเช็คผลหลังผ่าตัดอย่า
  งละเอียด
  โดยเข้าใจถึงสภาพร่างกา
  ยของคนไข้

ทดสอบความเป็นธรรมชาติของวัสดุเสริม

 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย( )
 • เย็บตาสองชั้น( )
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง( )
best of marble
โทรจอง
สามรถโทรจองคิวได้ เพื่อการเข้ารับการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ