การดูแลเรื่องหน้าอก

ปรึกษาแบบ 1:1 อย่างละเอียด

 • วางแผน
  การผ่าตัด
  แบบ 1:1
  วิเคราะห์สภาพผิวกับ ทรงหน้าอกและ
  วางแผนการผ่าตัด แบบ 1:1
 • เลือกไซส์
  ให้เข้ากับสรีระ
  เลือกไซส์วัสดุเสริมโดย
  การทดลองใส่ ซิลิโคนจำลอง
 • แนะนำวัสดุเสริม
  ที่เหมาะกับ
  เคสคนไข้
  แนะนำซิลิโคนที่ไซส์
  รูปทรงและผิวสัมผัส
  เหมาะกับความต้องการของคนไข้

เสริมหน้าอกแบบใช้กล้องส่อง
ภายใน FULL HD

 • สร้างพื้นที่หน้าอก
  อย่างละเอียด
  รอบคอบ
  สร้างพื้นที่ด้วยความ
  ประณีตโดยผ่านกล้อง
  ส่องภายในแบบFULL HD
 • ลดการเสียเลือด
  และความเสียหายของ
  โครงสร้าง
  เส้นประสาท
  ลดการเสียเลือด
  โครงสร้างเซลล์และ
  เส้นประสาท เนื่อจากทำ
  การผ่าตัดอย่างพิถีพิถัน
 • ความพึงพอ
  ใจสูง
  เพิ่มความพึงพอใจโดย
  การผ่าตัดที่รอบคอบ
  และสมบูรณ์แบบ

การดูแลหลังผ่าตัด

 • ฟื้นตัวเร็ว
  และบรรเทาความ
  เจ็บปวดหลังผ่าตัด
  เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด
  รอยช้ำและบวมหลังผ่าตัด
  ด้วยการอบแสง
 • ดูแลรักษา
  รอยแผล
  และความรู้สึก
  ดูแลรักษาโดย
  การคำนึงถึงรอยแผล
  และความรู้สึก
 • เช็คอัพ
  ผลการผ่าตัด
  เป็นประจำ
  เช็คผลหลังจากการผ่าตัด
  ที่เกี่ยวกับหน้าอกอย่าง
  เป็นประจำหลังการผ่าตัด

ตารางการดูแลหลังผ่าตัด

 • D-day

  ใส่ชุดรัดหน้าอก

 • 1-day

  ล้างแผลบริเวณ
  ที่ทำการผ่าตัด

 • 2-days

  ถอดถุงเลือกออก
  (ขึ้นอยู่กับแต่ละเคส)

 • 7-days

  ตัดไหม,จ่ายยา
  ป้องกันพังผืด
  และลดบวม

 • 14-days

  ลดบวม

 • 1-month

  ลดบวมและเช็ค
  ผลรอบ 1 เดือน

+ เช็คผลหลังการผ่าตัดรอบ 3เดือน/6เดือน/ 1ปี

 • ใส่ชุดรัดหน้าอก
  สวมใส่ชุดรัดที่เข้ากับ
  ขนาดหน้าอกหลังทำ
  เพื่อจัดให้ทรงคงที่
 • ล้างแผล
  ทำการล้างแผลบริเวณ
  ที่ผ่าตัด เพื่อไม่ให้แผล
  รอยกรีดไม่มีการติดเชื้อ
 • ถอดถุงเลือด
  ถอดถุงเลือดออก
  เพื่อป้องกันพังผืดหดรัด
 • เช็คผลรอบ 7 วัน
  ทำการตัดไหมรวมทั้งนวด
  ลดบวมและป้องกัน
  พังผืดหดรัด
 • ดูแลด้วยคลื่นความถี่
  ทำให้พังผืดอ่อนตัวลง
  โดยการนวดด้วยคลื่นความถี่
 • เช็คผลรอบ 1 เดือน
  เช็คผลหลังผ่าตัด
  หลังจากนวดด้วยคลื่นความถี่

การดูแลพิเศษของมาร์เบิ้ล

ให้การดูแลพิเศษแก่คนไข้ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในอีก
ระดับ หลังผ่าตัดเสริมหน้าอก

 • ห้องพักฟื้นแบบส่วนตัว
  มีห้องรับรองส่วนตัวสำหรับคนไข้ต่อหนึ่งท่าน
  เพื่อความเป็นส่วนตัวและพักฟื้นได้เร็วขึ้น
 • บรรเทาความเจ็บ
  สามารถคลายความเจ็บปวด
  โดยการรับยาบรรเทาอาการเจ็บหลังการผ่าตัด
 • จ่ายยาป้องกันพังผืดหดรัด
  จ่ายยาป้องกันพังผืดหดรัดและเช็คผล
  หลังการผ่าตัดเป็นประจำ
 • สวมใส่ชุดรัดหน้าอก
  สวมใส่ชุดรัดที่เข้ากับขนาดหน้าอกหลังทำ
  เพื่อจัดให้ทรงคงที่
 • ใส่ใจความรู้สึก
  ทำการนวดด้วยคลื่นความถี่เพื่อระบบเลือดไหลเวียน
  ได้ดีขึ้นและบรรเทาอาการบวมและรอยช้ำ
 • ดูแลแผลผ่าตัด
  ดูแลรอยแผลจากการผ่าตัด
  และฉีดแก้รอยแผลเป็นขึ้นอยู่กับรอยแผลที่ปรากฏ
 • ตรวจด้วยคลื่น Ultrasonic เป็นประจำ
  ตรวจเช็คอาการที่เกิดขึ้นกับเต้านมและเช็คผลการผ่าตัด
  โดยตรวจด้วยคลื่น Ultrasonic เป็นประจำหลังผ่าตัด
 • SMARTLUX
  การดูแลพิเศษเฉพาะของมาร์เบิ้ล ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเช่น
  ช่วยสร้างคอลลาเจน, บรรเทาอาการเจ็บและรอยช้ำ,
  ป้องกันพังผืดหดรัด เป็นต้น

 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย( )
 • เย็บตาสองชั้น( )
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง( )
best of marble
โทรจอง
สามรถโทรจองคิวได้ เพื่อการเข้ารับการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ