การตกแต่งภายในตกแต่งแบบสไตล์เรียบง่าย สะดวกสบาย
พร้อมห้องรองรับแบบส่วนตัว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกคน