สาเหตุของศัลยกรรมแก้จมูก
- วัสดุเสริมมีการเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม
- ทรงปลายจมูกเปลี่ยนแปลง
- เกิดพังผืด
- เกิดการอักเสบ
- วัสดุเสริมปรากฎให้เห็นชัดเจน
SURGERY OF MARBLE

ศัลยกรรมแก้จมูกอย่างปลอดภัยคืออะไร?

ศัลยกรรมที่ทำการแก้ไขในกรณีไม่พึงพอใจหลังศัลยกรรมครั้งก่อน
หรือเกิดพังผืด, วัสดุเสริมผิดรูป, มีอาการอักเสบ เป็นต้น


เพื่อความแม่นยำ และรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย
จากการศัลยกรรมครั้งก่อน
ควรเข้ารับศัลยกรรมจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์
เนื่องจากต้องอาศัยเทคนิกที่ซับซ้อน
และต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบในทุกๆขั้นตอน

 • 수술시간

  ระยะเวลาการผ่าตัด

  ภายใน 1 ชั่วโมง –ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง

 • 회복기간

  ระยะพักฟื้น

  ภายใน 7 วัน

 • 마취방법

  วิธีการวางยาชา

  ยานอนหลับ

 • 내원치료횟수

  ล้างแผล

  2-3 ครั้ง

 • 실밥제거

  นอนที่โรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

ช่วงที่ควรศัลยกรรมแก้จมูก

 • แก้จมูกโดยทั่วไป

  ควรศัลยกรรมแก้หลัง 6 เดือน – 1 ปีขึ้นไป
  เพื่อความปลอดภัยต่อโครงสร้างจมูกและลดอัตราการเกิดผลข้างเคียงมากที่สุด

 • กรณีเกิดการอักเสบ

  ในกรณีเกิดการอับเสบนั้น ควรศัลยกรรมแก้หลัง การอักเสบสงบลง

 • กรณีนำวัสดุเสริมออก

  กรณีที่นำวัสดุเสริมออกนั้น ดำเนินการศัลยกรรมแก้ โดยการใส่วัสดุเสริมใหม่ หลังจากรักษาแผลเรียบร้อยดีแล้ว ในบริเวณที่เคยนำวัสดุเสริมเดิมออก

วิธีการรักษาและสาเหตุศัลยกรรมแก้จมูกอย่างปลอดภัย

 • กรณีปลายจมูกต่ำลง
  ในกรณีหากหน้าจมูกสั้น
  และกระดูกอ่อนปลายจมูก
  ไม่แข็งแรง ทำให้ยิ่งเวลาผ่านไป
  กระดูกอ่อนยิ่งต่ำลง
  แก้ไขโดยการปรับปลายจมูกขึ้น
  โดยทำให้หน้าจมูกแข็งแรงขึ้น
  หรือต่อเติมด้วย
  กระดูกผนังจมูกตนเอง
 • กรณีจมูกสั้นลงเนื่องจา
  กการเสริมครั้งก่อน
  แก้ไขโดยการกำจัดซิลิโคนเก่า
  ที่ทำให้ปลายจมูกสั้นลงและรั้งขึ้น
  จากนั้นเพิ่มกระดูกอ่อนกับผิวจมูก
  ใส่วัสดุเสริมใหม่บนปลาย
  จมูกอย่างเหมาะสม
 • กรณีปลายจมูกทู่
  กรณีกระดูกอ่อนไม่แคบลงหรือไ
  ขมันใต้ผิวหนังไม่พอ
  พอจึงทำให้ปลายจมูกทู่
  แก้ไขด้วยการปลูกถ่ายกระดูก
  อ่อนปลายจมูกหรือรวมกระดูก
  อ่อนอีกครั้ง
  ให้ขนาดและรูปทรงเหมาะสมขึ้น
 • กรณีรู้สึกถึงแกนจมูกสูง
  หรือต่ำเกินไป
  สัดส่วนใบหน้าโดยรวมนั้น
  ศัลยกรรมจมูกสิ่งสำคัญ
  แก้ไขเนื่องจากไม่พอใจกับความ
  สูงของแกนจมูก
  แก้ความสูงแกนจมูก
  โดยเปลี่ยนไซส์วัสดุเสริม
  ที่เหมาะสมกับใบหน้าโดยรวม
 • กรณีรู้สึกถึงขนาดจมูกกว้างหรือ
  แคบเกินไป
  กรณีกระดูกระหว่างคิ้วจนถึง
  ระหว่างดวงตา
  มีความขนาดแกนจมูกกว้าง
  หรือแคบเกินไป แก้ไขโดย
  การนำวัสดุเสริมใหม่ที่เหมาะสม
  ใส่ในพื้นที่เดิม
 • กรณีแกนจมูกดูเบี้ยว
  ซิลิโคนที่วางไว้บนกระดูกจมูก
  เมื่อด้านล่างกับรูปทรง
  ไม่สอดคล้องกัน
  จึงปรับการวางใหม
  ตรงบริเวณด้านใดด้านหนึ่ง
  ที่เอียงจนเห็นกระดูก
  และสัมผัสได้ ให้กลับมาตรง
 • กรณีเห็นวัสดุเสริมชัด
  กรณีเห็นแกนหรือปลายจมูก
  ที่ใช้วัสดุเสริมในครั้งก่อน
  จึงทำการเสริมอีกครั้ง
  โดยการพันซิลิโคน
  ด้วยเนื้อเยื่อเทียมหรือ
  เปลี่ยนด้วยวัสดุเสริมใหม่
  ที่มีลักษณะบาง
 • กรณีคิดว่าวัสดุเสริมขยับได้
  แท้จริงแล้ววัสดุเสริมไม่ได้ขยับ
  แต่เส้นประสาท
  ถูกใช้อย่างต่อเนื่อง
  สามารถแก้โดยใช้วิธีเปลี่ยนวัสดุ
  เสริมหรือใส่ใต้เนื้อเยื่อ
  โดยเข้ากับรูปทรง
  และตรงส่วนโค้งของสันจมูก
 • กรณีกระดูกอ่อนที่เสริมเอียง
  หรือเห็นชัด
  ผลข้างเคียงที่เกิดจาก
  กรณีที่ไขมันใต้ผิวไม่เพียงพอ,
  กรณีกระดูกอ่อนไม่แคบลง
  สามารถแก้ไขโดยการ
  ปลูกถ่ายใหม่ด้วยขนาดที่เหมาะสม
  หรือรวมกระดูกอ่อน

หากทำร่วมกับศัลยกรรมจมูก

ผลลัพธ์ ++

ทำไมต้องศัลยกรรมแก้จมูกมาร์เบิ้ล?

 • ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
  วางแผนศัลยกรรม
  ด้วยการดีไซน์ไลน์จมูก
  และความสูงของจมูก
  โดยคำนึงถึง
  ความกลมกลืนของใบหน้าโดยรวม
 • ระบบปลอดเชื้อ ปลอดภัย
  การดูแลความสะอาดอย่างเต็มที่
  ผ่านระบบปลอดเชื้อทุกขั้นตอน
  จุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยของ
  คนไข้
 • ระบบใช้ชื่อจริง
  แจ้งชื่อจริงของศัลยกรรมแพทย์
  ผู้ดูแล ผู้ให้ปรึกษา
  และล่ามทุกท่าน
  เพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายใจ
 • ระบบเครื่องมือแพทย์ปลอดภัย
  มีเครื่องมือฉุกเฉิน
  เพื่อความปลอดภัยของคนไข้
  และเพื่อให้คนไข้สามารถไว้วางใจได้
 • ระบบการดูแลหลังผ่าตัด
  หลังทำศัลยกรรม อาจเกิดอาการบวมช้ำได้
  จึงเตรียมระบบการดูแลหลัง
  ผ่าตัด
  เพื่อสามารถทำให้ฟื้นตัวได้เร็ว
 • การวิจัยที่ไม่สิ้นสุด
  วิจัยเกี่ยวกับศัลยกรรม
  อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อบริการที่น่าประทับใจ

* นางแบบในวิดีโอเป็นบุคคลเดียวกันกับในภาพ

 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย( )
 • เย็บตาสองชั้น( )
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง( )
best of marble
โทรจอง
สามรถโทรจองคิวได้ เพื่อการเข้ารับการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ