• ศัลยกรรมแก้จมูกอย่างปลอดภัย
  • ความงดงามและประสิทธิภาพต้องมาพร้อมกัน!แก้จมูก มาร์เบิ้ลตอบโจทย์ได้ในครั้งเดียว

  *ภาพที่เห็นได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้วและอาจแตกต่างจากตัวจริง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการถ่ายภาพ

  • ศัลยกรรมแก้จมูกอย่างปลอดภัย
  • ความงดงามและประสิทธิภาพต้องมาพร้อมกัน!แก้จมูก มาร์เบิ้ลตอบโจทย์ได้ในครั้งเดียว

  *ภาพที่เห็นได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้วและอาจแตกต่างจากตัวจริง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการถ่ายภาพ

ศัลยกรรมแก้จมูกอย่าง
ปลอดภัย
คืออะไร?
ศัลยกรรมที่ทำการแก้ไขในกรณีไม่พึงพอใจหลังศัลยกรรมครั้งก่อน
หรือเกิดพังผืด, วัสดุเสริมผิดรูป, มีอาการอักเสบ เป็นต้น
เพื่อความแม่นยำ และรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย จากการศัลยกรรมครั้งก่อน
ควรเข้ารับศัลยกรรมจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เนื่องจากต้องอาศัยเทคนิกที่ซับซ้อน
และต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบในทุกๆขั้นตอน

สาเหตุของศัลยกรรมแก้จมูก

 • - วัสดุเสริมมีการเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม
 • - ทรงปลายจมูกเปลี่ยนแปลง
 • - เกิดพังผืด
 • - เกิดการอักเสบ
 • - วัสดุเสริมปรากฎให้เห็นชัดเจน

 • ระยะเวลาการผ่าตัด
  ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง
 • ระยะพักฟื้น
  ภายใน 7 วัน
 • วิธีการวางยาชา
  ยานอนหลับ
 • ล้างแผล
  2-3 ครั้ง
 • นอนที่โรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น

*อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไป เช่น มีเลือดออก ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

ช่วงที่ควรศัลยกรรมแก้จมูก

 • แก้จมูกโดยทั่วไป

  ควรศัลยกรรมแก้หลัง 6 เดือน – 1 ปีขึ้นไป
  เพื่อความปลอดภัยต่อโครงสร้างจมูกและลดอัตราการเกิดผลข้างเคียงมากที่สุด

 • กรณีเกิดการอักเสบ

  ในกรณีเกิดการอับเสบนั้น ควรศัลยกรรมแก้หลัง
  การอักเสบสงบลง

 • กรณีนำวัสดุเสริมออก

  กรณีที่นำวัสดุเสริมออกนั้น ดำเนินการศัลยกรรมแก้ โดยการใส่วัสดุเสริมใหม่
  หลังจากรักษาแผลเรียบร้อยดีแล้ว ในบริเวณที่เคยนำวัสดุเสริมเดิมออก

วิธีการรักษาและสาเหตุศัลยกรรมแก้จมูกอย่างปลอดภัย

 • กรณีปลายจมูกต่ำลง
  ในกรณีหากหน้าจมูกสั้นและกระดูกอ่อนปลายจมูก
  ไม่แข็งแรง ทำให้ยิ่งเวลาผ่านไปกระดูกอ่อนยิ่งต่ำลง
  แก้ไขโดยการปรับปลายจมูกขึ้น โดยทำให้หน้าจมูก
  แข็งแรงขึ้นหรือต่อเติมด้วยกระดูกผนังจมูกตนเอง
 • กรณีจมูกสั้นลงเนื่องจากการเสริมครั้งก่อน
  แก้ไขโดยการกำจัดซิลิโคนเก่า
  ที่ทำให้ปลายจมูกสั้นลงและรั้งขึ้น
  จากนั้นเพิ่มกระดูกอ่อนกับผิวจมูก
  ใส่วัสดุเสริมใหม่บนปลายจมูกอย่างเหมาะสม
 • กรณีปลายจมูกทู่
  กรณีกระดูกอ่อนไม่แคบลงหรือไขมันใต้ผิวหนังไม่พอ
  พอจึงทำให้ปลายจมูกทู่ แก้ไขด้วยการปลูกถ่ายกระดูก
  อ่อนปลายจมูกหรือรวมกระดูกอ่อนอีกครั้ง
  ให้ขนาดและรูปทรงเหมาะสมขึ้น
 • กรณีรู้สึกถึงแกนจมูกสูงหรือต่ำเกินไป
  สัดส่วนใบหน้าโดยรวมนั้น ศัลยกรรมจมูกสิ่งสำคัญ
  แก้ไขเนื่องจากไม่พอใจกับความสูงของแกนจมูก
  แก้ความสูงแกนจมูก โดยเปลี่ยนไซส์วัสดุเสริม
  ที่เหมาะสมกับใบหน้าโดยรวม
 • กรณีรู้สึกถึงขนาดจมูกกว้างหรือแคบเกินไป
  กรณีกระดูกระหว่างคิ้วจนถึงระหว่างดวงตา
  มีความขนาดแกนจมูกกว้างหรือแคบเกินไป แก้ไขโดย
  การนำวัสดุเสริมใหม่ที่เหมาะสมใส่ในพื้นที่เดิม
 • กรณีแกนจมูกดูเบี้ยว
  ซิลิโคนที่วางไว้บนกระดูกจมูก เมื่อด้านล่างกับรูปทรง
  ไม่สอดคล้องกัน จึงปรับการวางใหม่
  ตรงบริเวณด้านใดด้านหนึ่งที่เอียงจนเห็นกระดูก
  และสัมผัสได้ ให้กลับมาตรง
 • กรณีเห็นวัสดุเสริมชัด
  กรณีเห็นแกนหรือปลายจมูกที่ใช้วัสดุเสริมในครั้งก่อน
  จึงทำการเสริมอีกครั้ง โดยการพันซิลิโคน
  ด้วยเนื้อเยื่อเทียมหรือเปลี่ยนด้วยวัสดุเสริมใหม่
  ที่มีลักษณะบาง
 • กรณีคิดว่าวัสดุเสริมขยับได้
  แท้จริงแล้ววัสดุเสริมไม่ได้ขยับแต่เส้นประสาท
  ถูกใช้อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้โดยใช้วิธีเปลี่ยนวัสดุ
  เสริมหรือใส่ใต้เนื้อเยื่อ โดยเข้ากับรูปทรง
  และตรงส่วนโค้งของสันจมูก
 • กรณีกระดูกอ่อนที่เสริมเอียงหรือเห็นชัด
  ผลข้างเคียงที่เกิดจากกรณีที่ไขมันใต้ผิวไม่เพียงพอ,
  กรณีกระดูกอ่อนไม่แคบลง สามารถแก้ไขโดยการ
  ปลูกถ่ายใหม่ด้วยขนาดที่เหมาะสม
  หรือรวมกระดูกอ่อน

ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น!

การวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดอย่างแม่นยำ
ศัลยกรรมแก้อย่างปลอดภัย มาร์เบิ้ล

#จมูกในอุดมคติ #ศัลยกรรมแก้อย่างประณีต

หากทำร่วมกับศัลยกรรมจมูก

ผลลัพธ์ ++

ทำไมต้องศัลยกรรมแก้จมูกมาร์เบิ้ล?

 • ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
  วางแผนศัลยกรรม ด้วยการดีไซน์ไลน์จมูก
  และความสูงของจมูก โดยคำนึงถึง
  ความกลมกลืนของใบหน้าโดยรวม
 • ระบบปลอดเชื้อ ปลอดภัย
  การดูแลความสะอาดอย่างเต็มที่
  ผ่านระบบปลอดเชื้อทุกขั้นตอน
  จุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยของคนไข้
 • ระบบใช้ชื่อจริง
  แจ้งชื่อจริงของศัลยกรรมแพทย์
  ผู้ดูแล ผู้ให้ปรึกษา และล่ามทุกท่าน
  เพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายใจ
 • ระบบเครื่องมือแพทย์ปลอดภัย
  มีเครื่องมือฉุกเฉิน
  เพื่อความปลอดภัยของคนไข้
  และเพื่อให้คนไข้สามารถไว้วางใจได้
 • ระบบการดูแลหลังผ่าตัด
  หลังทำศัลยกรรม อาจเกิดอาการบวมช้ำได้
  จึงเตรียมระบบการดูแลหลังผ่าตัด
  เพื่อสามารถทำให้ฟื้นตัวได้เร็ว
 • การวิจัยที่ไม่สิ้นสุด
  วิจัยเกี่ยวกับศัลยกรรมอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อบริการที่น่าประทับใจ

 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, เหลาฮัมพ์จมูก
 • เหลาฮัมพ์จมูก
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย

จองคิวปรึกษา

หลังจากจองคิวศัลยกรรมล่วงหน้าทางออนไลน์
สามารถเข้ารับการรักษาอย่างสะดวกและรวดเร็ว