• แก้หน้าอกอย่างปลอดภัย
 • วิเคราะห์สาเหตุที่ผิดพลาดอย่างละเอียดแก้หน้าอกอย่างละเอียดและแม่นยำ

*ภาพที่เห็นได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้วและอาจแตกต่างจากตัวจริง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการถ่ายภาพ

แก้หน้าอกอย่างปลอดภัย
คืออะไร?
วางแผนศัลยกรรมแก้อย่างเป็นระบบ โดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดซ้ำสอง
โดยการวิเคราะห์สาเหตุของการผิดพลาดครั้งก่อนอย่างแม่นยำ
กรณีที่เกิดผลข้างเคียงหรือไม่พึงพอใจกับผลการผ่าตัดครั้งก่อน.

สาเหตุของการแก้หน้าอก

 • -กรณีเกิดพังผืดหดรัด
 • -กรณีไม่พอใจกับขนาดหรือรูปทรง
 • -กรณีเห็นรอยวัสดุเสริมเป็นคลื่น
 • -กรณีวัสดุเสริมมีการเปลี่ยนแปลง
 • -กรณีเกิดการอักเสบหลังจากศัลยกรรมหน้าอก
 • -กรณีหน้าอกที่สองข้างไม่เท่ากันเกินไป

 • ระยะเวลาการผ่าตัด
  ภายใน 3 ชั่วโมง
 • วิธีการวางยาชา
  ยาสลบ
 • ตัดไหม
  7วัน
 • ระยะพักฟื้น
  7 วัน
 • นอนที่โรงพยาบาล
  1 วัน

* อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไป เช่น มีเลือดออก ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

วิธีการผ่าตัดและสาเหตุของการแก้หน้าอก

 • กรณีเกิดพังผืดหดรัด
  อาการของพังผืดหดรัดมี 4 ระดับ
  ระดับ 3-4 จำเป็นต้องเข้ารับการแก้
  ทำการเปลี่ยนวัสดุเสริมใหม่หรือกำจัด
  พังผืดและเปลี่ยนตำแหน่งวัสดุเสริม
 • ระดับของพังผืดหดรัด

  ไม่รู้สึกถึงวัสดุเสริม
  เมื่อสัมผัสและไม่ธรรมชาติ

  ภายนอกแม้จะดูไม่ผิดปกติ
  แต่รู้สึกถึงวัสดุเสริมได้ เมื่อสัมผัส

  ระดับที่เริ่มเห็นได้จากภายนอก
  สัมผัสได้ถึงวัสดุเสริมที่แข็งตัว

  มีความเจ็บปวดบริเวณเต้านม
  วัสดุเสริมเริ่มผิดรูปและมีการแข็งตัว

 • กรณีวัสดุเสริมเปลี่ยนรูปหรือเสียหาย
  กรณีวัสดุเสริมที่เป็นน้ำเกลือ
  อาจเกิดการแตก, รั่ว หรือเสียหายได้
  ทำการเปลี่ยนวัสดุเสริมใหม่
  และกำจัดซิลิโคนที่ไหลออกมา
 • กรณีเต้านมสองข้างไม่เท่ากัน
  ทำการเปลี่ยนวัสดุเสริมใหม่
  ที่เข้ากับร่างกาย โดยการขยายพื้นที่
  ในการใส่วัสดุเสริมและกำจัดพังผืด
  กรณีเต้านมไม่เท่ากันหรือวางผิดตำแหน่ง
 • กรณีไม่พอใจกับขนาดหน้าอก
  เสริมวัสดุเสริมใหม่ด้วยขนาดที่ต้องการ
  หลังจากกำจัดวัสดุเดิมออก
  กรณีไม่พึงพอใจกับขนาด
  จากการผ่าตัดครั้งก่อน
 • กรณีเห็นรอยวัสดุเสริมเป็นคลื่น
  (กรณีสัมผัสถึงวัสดุเสริม)
  กรณีวัสดุเสริมขนาดใหญ่กว่าทรวงอก
  หรือสร้างพื้นที่ผิดพลาด
  หากไม่เห็นด้วยตาเปล่า ไม่จำเป็นต้อง
  แก้แต่ในกรณีอาการรุนแรง ทำการแก้ไข
  โดยการเปลี่ยนวัสดุเสริมใหม่

ช่วงที่ควรศัลยกรรมแก้หน้าอกอย่างปลอดภัย

 • หลังผ่าตัดครั้งที่ 1

  ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี หลังจากผ่าตัดครั้งแรก
  คือช่วงที่ปลอดภัยต่อการศัลยกรรมแก้

 • กรณีวัสดุเสริมเกิดความเสียหายและผิดรูป

  ในกรณีวัสดุเสริมเกิดความเสียหายและผิดรูป
  สามารยืดหยุ่นระยะปลอดภัยให้เร็วขึ้นได้

 • กรณีกำจัดวัสดุเสริมเก่าออก

  กรณีที่ต้องการกำจัดวัสดุเสริมเก่าออก
  จะดำเนินการแก้ไขได้ หลังจากทำการรักษาแผลเรียบร้อยดีแล้ว

 • กรณีมีอาการอักเสบหรือพังผืดหดรัด

  หากมีอาการอักเสบหรือพังผืดหดรัด
  ควรดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องระยะเวลา

สัดส่วนหน้าอกที่เหมาะสม

ทำให้วอลลุ่มของหน้าอกได้สัดส่วนที่เหมาะสม
ตามสรีระและเงื่อนไขสัดส่วนร่างกายของแต่ละบุคคล

 • ระยะห่างที่เหมาะสมของหัวนม
 • องศาที่เหมาะสม
 • อัตราสัดส่วนของหน้าอกที่เหมาะสม
 • 1 จากกระดูกไหปลาร้า ถึงหัวนม ระยะห่าง 18-20 ซม.
  2 ศูนย์กลางของกระดูกสันอก ถึงหัวนม ระยะห่าง 20-22 ซม.
  3 ระหว่างหัวนม ระยะห่าง 18-20 ซม.
 • ทรงหน้าอกที่เหมาะสมอยู่ที่ 45 องศา
  หัวนมที่เหมาะสมอยู่ที่ 90 องศา
 • อัตราส่วนหน้าอกบนกับหน้าอกล่าง 45:55
  หน้าอกบนที่เป็นรูปทรงตรงลงมาและเป็นเว้า
  หน้าอกล่างที่เป็นรูปทรงโค้งที่นูนออกมา

เกณฑ์การเลือกวัสดุเสริม

ประเภทของวัสดุเสริม

 • ทรงกลม
  เมื่อเวลาผ่านไปจะให้ความรู้สึก
  นุ่มนวลมากขึ้นไม่จำเป็นต้องนวด
  และลดอัตราการเกิดการอักเสบ
 • ทรงหยดน้ำ
  ปัจจุบันเป็นทรงที่นิยมในกลุ่มคนไข้
  ด้วยรูปทรงที่ดูเป็นธรรมชาติ
  และคล้ายทรงหยดน้ำ

ความสูงของวัสดุเสริม

 • ชนิดแคบและสูง
  ทรวงอกที่แคบ เหมาะสำหรับ
  ชาวตะวันตก ทำให้มีวอลลุ่ม
  และทรงที่สวยได้ แม้ทรวงอกแคบ
 • ชนิดกลาง
  เป็นชนิดที่ได้รับนิยมมากที่สุด
  เหมาะกับกรณีผู้ที่ขนาด ทรวงอกใหญ่
 • ชนิดกว้างและเตี้ย
  เหมาะกับกรณีที่เส้นรอบวง
  ของทรวงอกกว้าง
  กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  หน้าอกไม่มากแต่ต้องการ
  วอลลุ่มมาเติมเต็มหน้าอก

ชนิดของวัสดุเสริม

หากศัลยกรรมร่วมกับการเสริมหน้าอก

ผลลัพธ์ ++

ทำไมต้องศัลยกรรมเสริมหน้าอก มาร์เบิ้ล?

 • กล้องส่องภายในแบบ FULL HD
  ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดความเจ็บปวด
  และการเสียเลือดมาก ขณะผ่าตัดเสริมหน้าอก
  โดยใช้กล้องส่องภายในด้วยภาพที่คมชัด
 • วิสัญญีแพทย์ประจำการ
  มีวิสัญญีแพทย์คอยประจำการอยู่
  ทำวิสัญญีอย่างมีระบบและปลอดภัยตลอดการผ่าตัด
 • ตรวจด้วยคลื่นUltrasonic
  ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผ่านการตรวจด้วยคลื่นเสียง
  ความถี่สูง สามารถตรวจหาปัญหาที่เกิดบริเวณเต้านมได้
 • ระบบดูแลหลังการผ่าตัด
  สามารถบรรเทาความเจ็บปวดฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังการผ่าตัด
  โดยผ่านการดูแลรักษารอยแผล ความรู้สึกและอาการปวด
  ของแต่ละบุคคล
 • ระบบข้อตกลงความปลอดภัยพิเศษ
  ระบบดูแลความปลอดภัยของคนไขในรูปแบบของเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน
  การวินิจฉัยอย่างละเอียดและการใช้ระบบเปิดเผยชื่อจริง
  ในการทําธุรกรรมทางการเงิน

 • เสริมหน้าอก
 • เสริมหน้าอก
 • เสริมหน้าอก
 • เสริมหน้าอก
 • เสริมหน้าอก
 • เสริมหน้าอก

จองคิวปรึกษา

หลังจากจองคิวศัลยกรรมล่วงหน้าทางออนไลน์
สามารถเข้ารับการรักษาอย่างสะดวกและรวดเร็ว