• เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย( )
  • เย็บตาสองชั้น( )
  • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง( )
  • เย็บตาสองชั้นแบบจิ้มจุด( )
  • เย็บตาสองชั้นแบบจิ้มจุด( )
  • เย็บตาสองชั้นแบบจิ้มจุด( )