ลดขนาดหน้าอกของมาร์เบิ้ล คืออะไร?”

เมื่อขนาดหน้าอกใหญ่เกินไป จนรู้สึกหนัก ทำให้เกิดปัญหา เรื่องความงามของหน้าอกหรืออาจส่งผลกระทบไปถึงสรีระและสุขภาพจิตได้

การดำเนินการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากการลดขนาดหน้าอกมีระดับความยาก และซับซ้อนกว่าการเสริมหน้าอก

 • 수술시간

  ระยะเวลาการผ่าตัด

  ภายใน 2 ชั่วโมง

 • 마취방법

  วิธีการวางยาชา

  ยาสลบ

 • 실밥제거

  ตัดไหม

  7 วัน

 • 회복기간

  ระยะพักฟื้น

  ภายใน 7 วัน

 • 입원여부

  นอนที่โรงพยาบาล

  1 วัน

ใครควรทำ ลดขนาดหน้าอก

 • กรณีที่มีอาการปวดไหล่และสะโพกเนื่องจากน้ำหนักของหน้าอก
 • กรณีหน้าอกส่วนล่างเกิดอาการผื่นคันคล้ายโรคผิวหนัง
 • กรณีหน้าอกหย่อนคล้อย เนื่องจากขนาดหน้าอกใหญ่
 • กรณีมีผลกระทบทางด้านจิตใจ เนื่องจากหน้าอกใหญ่

ขนาดหน้าอกใหญ่คือ?

ปกติหน้าอกหนึ่งข้างมีน้ำหนักราว 200-300cc
สำหรับกรณีขนาดหน้าอกใหญ่
หนึ่งข้างจะอยู่ที่ประมาณ400cc ขึ้นไป
สาเหตุของขนาดหน้าอกใหญ่คือ ความผิดปกติของเต้านม
เนื่องจากกรรมพันธุ์,
การบริโภคอาหารแบบชาวตะวันตกหรือฮอร์โมนหลั่งมากเกินไป

기본정보 입력
ไซส์ ระยะห่าง
หน้าอกบน - หน้าอกล่าง
Aคัพ 10ซม.
Bคัพ 12.5ซม.
Cคัพ 15ซม.
Dคัพ 17.5ซม.
Eคัพ 20ซม.
Fคัพ 22.5ซม.
Gคัพ 25ซม.

วิธีการผ่าตัดหน้าอก

 • กรีดรอบปานนม
  กรณีหน้าอกไม่ใหญ่มากนัก
  ทำการกรีดรอบปานนม
  โดยรอยแผลจะเห็นไม่ชัด
  เนื่องจากการกรีดเป็นลักษณะ
  วงกลมบริเวณปานนม
 • กรีดแนวตรง
  กรณีหน้าอกใหญ่ปานกลาง
  กรีดเป็นแนวตรง ใต้ปานนม
  ประมาณ 4-5 ซม. มักใช้วิธีนี้
  กันอย่างแพร่หลาย
 • กรีดเป็นตัว “i”
  กรณีหน้าอกหย่อนคล้อย
  และใหญ่มาก สามารถลดขนาด
  ได้ในปริมาณมาก
  ด้วยวิธีการผ่าตัด
  แก้ไขบริเวณปานนม
 • ดูดไขมันหน้าอก
  กรณีมีไขมันมากกว่าต่อมน้ำนม
  จะใช้วิธีดูดเซลล์ไขมันหน้าอก
  ข้อดีคือแทบไม่มีรอยแผลให้เห็น

สัดส่วนหน้าอกที่เหมาะสม

ทำให้วอลลุ่มของหน้าอกได้สัด
ส่วนที่เหมาะสม
ตามสรีระและเงื่อนไขสัดส่วน
ร่างกายของแต่ละบุคคล

 • ระยะห่างที่เหมาะสมของหัวนม
 • องศาที่เหมาะสม
 • อัตราสัดส่วนของหน้าอกที่เหมาะสม

1 จากกระดูกไหปลาร้า
ถึงหัวนม
ระยะห่าง 18-20 ซม.
2 ศูนย์กลางของกระดูกสันอก
ถึงหัวนม ระยะห่าง 20-22 ซม.
3 ระหว่างหัวนม ระยะห่าง
18-20 ซม.

ทรงหน้าอกที่เหมาะสมอยู่ที่
45 องศา
หัวนมที่เหมาะสมอยู่ที่
90 องศา

อัตราส่วนหน้าอกบนกับหน้าอกล่าง 45:55
หน้าอกบนที่เป็นรูปทรงตรงลงมาและเป็นเว้า
หน้าอกล่างที่เป็นรูปทรงโค้งที่นูนออกมา

ช่วงที่ควรศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

 • หลังโครสร้างต่อมน้ำนมเจริญเติบโต

  ควรดำเนินการหลังจากโครงสร้างต่อมน้ำนมเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้ว

 • หลังจากให้กำเนิดบุตรและหย่านมบุตร

  ควรดำเนินการหลังจากสิ้นสุดการให้กำเนิดบุตรและหย่านมบุตรแล้ว เนื่องจากเต้านมอาจมีการเปลี่ยนรูปได้

หากศัลยกรรมร่วมกับการเสริมหน้าอก

ผลลัพธ์ ++

ทำไมต้องศัลยกรรมเสริมหน้าอก
มาร์เบิ้ล?

 • กล้องส่องภายในแบบ
  FULL HD
  ช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
  ลดความเจ็บปวด
  และการเสียเลือดมาก
  ขณะผ่าตัดเสริมหน้าอก
  โดยใช้กล้องส่องภายในด้วยภาพที่
  คมชัด
 • วิสัญญีแพทย์ประจำการ
  มีวิสัญญีแพทย์คอยประจำการอยู่
  ทำวิสัญญีอย่างมีระบบและปลอด
  ภัยตลอดการผ่าตัด
 • ตรวจด้วยคลื่นUltrasonic
  ตรวจสอบอย่างละเอียด
  โดยผ่านการตรวจด้วยคลื่นเสียง
  ความถี่สูง สามารถตรวจหา
  ปัญหาที่เกิดบริเวณเต้านมได้
 • ระบบดูแลหลังการผ่าตัด
  สามารถบรรเทาความเจ็บปวด
  ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังการผ่าตัด
  โดยผ่านการดูแลรักษารอยแผล
  ความรู้สึกและอาการปวด
  ของแต่ละบุคคล
 • ระบบข้อตกลง
  ความปลอดภัยพิเศษ
  ระบบดูแลความปลอดภัยของคนไข้
  ในรูปแบบของเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน
  การวินิจฉัยอย่างละเอียด
  และการใช้ระบบเปิดเผยชื่อจริง
  ในการทําธุรกรรมทางการเงิน

 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย( )
 • เย็บตาสองชั้น( )
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง( )
best of marble
โทรจอง
สามรถโทรจองคิวได้ เพื่อการเข้ารับการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ