ศัลยกรรมเปิดตาคืออะไร?

MARBLE PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมที่ทำให้ตาโตขึ้นและสามารถปรับองศาของหางตา
โดยทำให้ความยาวแนวขวางและแนวตั้งกว้างขึ้น

ศัลยกรรมเปิดหัวตา มาร์เบิ้ล
คืออะไร?”

ศัลยกรรมที่ปรับให้ตาดูสดใสขึ้น โดยเปิดหัวตา
ในกรณีที่ความยาวระหว่างตายาวเกินไปหรือหัวตาดูอึดอัดเนื่องรอยพับหัวตา

 • -แก้ตาที่ดูอึดอัดให้ดูชัด
 • -ทำให้ความยาวตายาวขึ้น
 • -ให้ตาสมดุลกัน
 • -ให้ความยาวระหว่างตาเล็กลง
 • -หากทำร่วมกับการศัลยกรรมตาสองชั้น จะยิ่งเห็นผลดียิ่งขึ้น
 • ดวงตาดูเล็กลงเพราะความยาวแนวขวางของตาสั้น
  หากทำศัลยกรรมตาสองชั้นนอกจากไม่แก้รอยพับหัวตา
 • หัวตาจะดูอึดอัดเพราะรอยพับหัวตาปิดหัวตา
 • ระหว่างตาทั้งสองดูกว้างและตาดูอึดอัด
 • เนื่องจากระหว่างตาทั้งสองดูกว้าง ทำให้ใบหน้าไม่สมดุลกัน
 • 수술시간

  ระยะเวลาการผ่าตัด

  ภายใน 30 นาที

 • 회복기간

  ระยะพักฟื้น

  ภายใน 7 วัน

 • 마취방법

  วิธีการวางยาชา

  ยานอนหลับและยาชาเฉพาะจุด

 • 내원치료횟수

  ล้างแผล

  2 ครั้ง

 • 실밥제거

  ตัดไหม

  จำเป็น

ใครควรทำ เปิดหัวตา มาร์เบิ้ล

 • กรณีที่มีชั้นตาแต่ตาดูอึดอัด
 • กรณีที่มีรอยพับหัวตามาก
 • กรณีที่ระยะระหว่างตาทั้งสองกว้างมาก
 • กรณีที่ต้องการตาโต
 • กรณีที่ความยาวแนวขวางตาสั้น

วิธีการศัลยกรรมเปิดหัวตา

 • วิเคราะห์ขนาด
  รอยพับหัวตา

 • ดีไซน์และวิเคราะห์
  ชั้นตากับรูปรอยพับหัวตา

 • กำจัดรอยพับหัวตา
  โดยกรีดบริเวณที่จำเป็น

 • สร้างทรงหัวตาที่ดีไซน์ไว้
  พร้อมตกแต่งจัดผิวที่กรีด

 • ได้ตาที่ชัดเจน
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ศับยกรรมเปิดหางตา มาร์เบิ้ล
คืออะไร?”

ศัลยกรรมที่สามารถปรับให้ตาดูเด่นชัดและสดใสขึ้น
โดยการขยายขนาดของตาให้ยาวขึ้น

 • - เปลี่ยนอิมเมจให้ละมุนขึ้น
 • - เปลี่ยนตาให้ดูสดใสขึ้น
 • - ได้ผลลัพธ์ที่ทำให้ตาโตขึ้น
    สำหรับผู้ที่แค่เปิดหัวตายังไม่พอ
 • - ขยายขนาดดวงตาให้ดูยาวขึ้น
 • 수술시간

  ระยะเวลาการผ่าตัด

  ภายใน 30 นาที

 • 회복기간

  ระยะพักฟื้น

  ภายใน 7 วัน

 • 마취방법

  วิธีการวางยาชา

  ยานอนหลับและยาชาเฉพาะจุด

 • 내원치료횟수

  ล้างแผล

  2 ครั้ง

 • 실밥제거

  ตัดไหม

  จำเป็น

ใครควรทำ เปิดหางตาของมาร์เบิ้ล

 • กรณีที่หางตาดูแคบกว่าหัวตา
 • กรณีที่ส่วนหัวตาไม่มีช่องว่าง
 • กรณีที่ความยาวแนวขวางของตาสั้น
 • กรณีที่หางตายกขึ้นจนเกินไป
 • กรณีที่ตาขาวเห็นไม่ชัดเจน

ประเภทการเปิดหางตา มาร์เบิ้ล

 • เปิดหางตาแบบ
  ธรรมดา
  กรณีที่ตาดูอึดอัด ช่วยให้หางตายาวขึ้น
  ปรับให้ดวงตาสดใสขึ้น
  โดยทำให้ความกว้างของตายาวขึ้น
 • เปิดหางตาแบบ
  ด้านบน
  กรณีที่หางตาขึ้นไป
  สามารถปรับให้หางตาลงมา
  เปลี่ยนอิมเมจให้ละมุนขึ้น
 • เปิดหางตาแบบ
  ด้านล่าง
  กรณีที่หางตาลงมา
  ให้หางตายกขึ้น
  เปลี่ยนทำให้ตามีเสน่ห์ได้
 • เปิดหางตาแบบ
  ผสม
  กรณีที่หางตาแคบและดูอึดอัด
  ปรับให้หางตายาวขึ้นได้
  โดยปรับทั้งแนวขวางและแนวตั้งช่วย
  ให้ตาดูชัดและสดใสขึ้น

เปิดตาแบบDual มาร์เบิ้ล

หากเปิดหางตาร่วมกับดึงหางตาลง
สามารถเห็นได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากขึ้น

สามารถให้ตาโตและเปลี่ยนอิมเมจ
ให้ละมุนขึ้นได้
โดยเปิดหางตาที่ทำให้ตายาวฃึ้น
กับดึงหางตาลงที่ทำให้ตาโตขึ้น

ดึงหางตาลง มาร์เบิ้ลคืออะไร?”

ศัลยกรรมที่ปรับความกว้างของแนวตั้งดวงตา
โดยสามารถทำให้อิมเมจละมุนขึ้น
ด้วยการปรับองศาของหางตาผ่านการดึงหางตาลง

 • -สามารถปรับอิมเมจให้ดูอ่อนโยนขึ้น
 • -ความกว้างของดวงตาโตขึ้น
   โดยการปรับความกว้างของแนวตั้ง
   ดวงตา
 • -ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม หากทำ
   การเปิดหางตาร่วม
 • -หางตาสวยอย่างเหมาะสม
 • 수술시간

  ระยะเวลาการผ่าตัด

  ภายใน 30 นาที

 • 회복기간

  ระยะพักฟื้น

  ภายใน 7 วัน

 • 마취방법

  วิธีการวางยาชา

  ยานอนหลับและยาชาเฉพาะจุด

 • 내원치료횟수

  ล้างแผล

  2 ครั้ง

 • 실밥제거

  ตัดไหม

  จำเป็น

ใครควรดึงหางตาลง

 • กรณีที่หางตาชี้ขึ้น
 • กรณีที่ขอบตาส่วนล่างบดบังตาดำ
 • กรณีหลังจากทำการเปิดหัวตา หางตาแล้วยังดูน่าอึดอัด
 • กรณีขนาดของแนวตั้งดวงตาแคบ
 • กรณีหางตาสั้น

วิธีการดึงหางตาลง

 • วินิจฉัยสัดส่วน
  องศาของหางตา

 • ดีไซน์โดยคำนึงถึง
  รูปหน้าและหางตา

 • กรีดตาม
  ขอบหางตาด้านใน

 • ปรับหางตาให้เหมาะสม
  และเย็บขอบหางตาด้านใน
  โดยไม่ให้รอยเย็บชัดจนเกินไป

 • ได้ดวงตาที่สดใสและน่าตรึงใจ
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เปิดตาแบบDual มาร์เบิ้ล

หากเปิดหางตาร่วมกับดึงหางตาลง
สามารถเห็นได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากขึ้น

สามารถให้ตาโตและเปลี่ยนอิมเมจ
ให้ละมุนขึ้นได้
โดยเปิดหางตาที่ทำให้ตายาวฃึ้น
กับดึงหางตาลงที่ทำให้ตาโตขึ้น

หากทำร่วมกับศัลยกรรมเปิดตา

ผลลัพธ์ ++

 • 자연유착 쌍꺼풀

  หากต้องการชั้นตาแบบธรรมชาติ?
  ศัลยกรรมตาสองชั้น
  แบบจิ้มจุด
 • 눈매교정술

  หากมีตาดูง่วงและหย่อนคล้อย?
  ศัลยกรรมปรับ
  กล้ามเนื้อตา
 • 코성형

  หากต้องการใบหน้าดูชัดขึ้น?
  ศัลยกรรมจมูก

ทำไมต้องศัลยกรรมเปิดตามาร์เบิ้ล?

 • สามารถปรับอิมเมจได้
  ปรับดวงตาที่เคยดูอึดอัด
  สามารถเปลี่ยนเป็นตาดูชัด
  และสดใสขึ้นได้
 • ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
  วางแผนศัลยกรรมที่เหมาะกับ
  แต่ละบุคคล
  โดยการปรึกษาระบบ 1:1
  ด้วยประสบการณ์ที่มีมาก
 • ระบบใช้ชื่อจริง
  แจ้งชื่อจริงของศัลยกรรมแพทย์
  ผู้ดูแล ผู้ให้ปรึกษา
  และล่ามทุกท่าน
  เพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายใจ
 • การวิจัยที่ไม่สิ้นสุด
  วิจัยเกี่ยวกับศัลยกรรม
  อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อบริการที่น่าประทับใจ
 • ระบบการดูแล
  มีระบบการดูแลหลังผ่าตัด
  ที่ช่วยให้ความบวมและแผลเป็น
  ฟื้นตัวเร็วขึ้น
 • ระบบปลอดเชื้อ ปลอดภัย
  การดูแลความสะอาดอย่างเต็มที่
  ผ่านระบบปลอดเชื้อทุกขั้นตอน
  จุดประสงค์เพื่อความปลอดภัย
  ของคนไข้

 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย( )
 • เย็บตาสองชั้น( )
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง( )
best of marble
โทรจอง
สามรถโทรจองคิวได้ เพื่อการเข้ารับการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ