ตกแต่งหน้าท้อง มาร์เบิ้ล คืออะไร?

MARBLE PLASTIC SURGERY

เป็นการศัลยกรรมที่ทำบอดี้ไลน์ให้สวยและตัดเนื้อท้องที่หย่อน
ในกรณีที่มีผิวแตกลายหรือมีริ้วร้อยที่ท้อง จำเป็นต้องตกแต่งหน้าท้อง

 • 수술시간

  ระยะเวลาการผ่าตัด

  ภายใน 2 ชั่วโมง

 • 회복기간

  ระยะพักฟื้น

  ภายใน 7 วัน

 • 마취방법

  วิธีการวางยาชา

  ยาสลบ

 • 내원치료횟수

  ล้างแผล

  ครั้ง

 • 퇴원

  นอนที่โรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

ใครควร ตกแต่งหน้าท้อง

 • กรณีที่แก้ผิวแตกลายหรือผิวหย่อน
 • กรณีที่ผิวหย่อนหลังดูดไขมัน
 • กรณีที่ไม่มีความเต่งตึง
 • กรณีที่ผิวไม่เรียบเพราะเทคนิคดูดไขมันที่ผิด

วิธีการศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้อง

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้องMini

กรณีที่มีผิวหย่อนและผิวแตกลายเพียงแค่ส่วนใต้ท้อง

 • วิเคราะห์ผิวที่หย่อน
  และดีไซน์ที่ส่วนที่ผ่าตัดและกรีด

 • ตัดเนื้อที่หย่อนและ
  มัดกล้ามเนื้อท้อง

 • เย็บแผลตามไลน์
  กางเกงใน เพื่อให้
  รอยแผลไม่ชัดนัก

 • ได้ท้องที่เรียบและผิวไม่หย่อน
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้องธรรมดา

กรณีที่มีผิวท้องหย่อนมากและจำเป็นปรับรูปทรงทั้งท้อง

 • วิเคราะห์ผิวที่หย่อน
  และดีไซน์ที่ส่วนที่ผ่าตัดและกรีด

 • ตัดเนื้อที่หย่อน

 • มัดกล้ามเนื้อท้อง

 • เย็บแผลตามไลน์
  กางเกงใน เพื่อให้
  รอยแผลไม่ชัดนัก

 • ได้ท้องที่เรียบและผิวไม่หย่อน
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้องด้านบน

กรณีเพียงแค่มีผิวหน้าท้องด้านบนหย่อนคล้อย

 • วิเคราะห์ผิวที่หย่อน
  และดีไซน์ที่ส่วนที่ผ่าตัด
  และกรีดตามร้อยใต้หน้าอก

 • เย็บแผลโดยยกผิว
  ที่หย่อนขึ้น

 • ได้ท้องที่เรียบและผิวไม่หย่อน
  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ความแตกต่างระหว่าง
ดูดไขมันกับศัลยกรรม
ตกแต่งหน้าท้อง

기본정보 입력
ศัลยกรรมตกแต่ง
หน้าท้อง
vs ดูดไขมัน
สามารถการแก้ไขได้ การแก้ไขรูปร่าง สามารถการแก้ไขได้
สามารถการกำจัดผิว
แตกลายได้
การกำจัดผิว
แตกลาย
ไม่สามารถการกำจัดผิว
แตกลายได้
สามารถการแก้ไขผิว
หย่อนได้
การแก้ไขผิวหย่อน ไม่สามารถการ
แก้ไขผิวหย่อนได้
สามารถดีไซน์ได้ ความสามารถ
ดีไซน์ท้อง
ไม่สามารถดีไซน์ได้

หากทำร่วมกับศัลยกรรมดูดไขมัน

ผลลัพธ์ ++

ทำไมต้องศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้องมาร์เบิ้ล?

 • ระบบการดูแลการฟื้นตัว
  มีระบบการดูแลหลังผ่าตัด
  ช่วยลดบวมและแผลเป็น
  ทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
 • ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
  นอกจากการนำไขมันออกอย่างไม่ ยุ่งยากแล้ว
  มาร์เบิ้ลมอบความพึงพอใจด้วยท้องไลน์ ที่สมบูรณ์แบบ
  โดยการผ่าตัด หลังจากการดีไซน์อย่าง ละเอียด
 • การวิจัยที่ไม่สิ้นสุด
  วิจัยเกี่ยวกับศัลยกรรม
  อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อบริการที่น่าประทับใจ
 • วิสัญญีแพทย์อยู่ด้วยกัน
  เพราะวิสัญญีแพทย์เช็คอาการ
  ของคนไข้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด
  จนถึงผ่าเสร็จ
  สามารถทำการผ่าตัด
  ให้ปลอดภัยได้
 • ระบบใช้ชื่อจริง
  แจ้งชื่อจริงของศัลยแพทย
  ผู้ดูแล ผู้ให้คำปรึกษา
  และล่ามทุกคน
  เพื่อความไว้วางใจ
 • ระบบปลอดเชื้อปลอดภัย
  การดูแลความสะอาดอย่างเต็มท
  ผ่านระบบปลอดเชื้อทุกขั้นตอน
  จุดประสงค์เพื่อความปลอดภัย
  ของคนไข้

 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย( )
 • เย็บตาสองชั้น( )
 • เสริมสันจมูกตกแต่งปลาย, ร้อยไหม, เสริมคาง( )
best of marble
โทรจอง
สามรถโทรจองคิวได้ เพื่อการเข้ารับการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ