MARBLE introduction

สวยไปด้วยกันกับเรา

มาร์เบิ้ล อยากมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจ
และความสวยกับทุกคน เราจึงตั้งใจ
รักษามาตรฐานของโรงพยาบาล
และคิดค้นพัฒนาเทคนิคใหม่ๆอยู่
ตลอดเสมอ
เพื่อความสุขของลูกค้าทุกคน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดร.ซอ อิล บอม แพทย์ใหญ่

เรื่องราวจุดเริ่มต้นของความสวยแบบมาร์เบิ้ล

* *วิดีโอของคนไข้จากโรงพยาบาลศัลยกรรรมมาร์เบิ้ล

ที่มาร์เบิ้ลแตกต่าง

 • การศัลยกรรมแบบเหมาะสม

  เพื่อผลลัพธ
  ที่น่าพึงพอใจ

 • เพื่อความละเอียดและแม่นยำ

  ปรึกษากับแพทย์แบบ
  1:1

 • เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

  ระบบรักษา
  ความปลอดภัย, ฉุกเฉิน

 • ตั้งแต่ปรึกษาจนถึงหลังผ่าตัด

  ให้ชื่อและข้อมูลจริง
  แก่ลูกค้า

ระบบความน่าเชื่อถือ

มาร์เบิ้ลและระบบความน่าเชื่อถือ
เพื่อรักษาสิทธิและความปลอดภัยของคนไข้

ให้ชื่อและข้อมูลจริงแก่ลูกค้า

ตั้งแต่ปรึกษาจนถึงหลังผ่าตัด เราใช้ข้อมูล
และชื่อจริงของบุคลากรทุกคน
เพื่อความมั่นใจแก่ลูกค้า
และสามารถตรวจสอบได้

ตรวจสุขภาพ

ก่อนผ่าตัด
ต้องมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนเสมอ
เช่นตรวจเลือด ความดัน และอื่นๆ

ระบบฉุกเฉิน

มีระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างผ่าตัด
ได้มาตรฐานตามกฎหมาย และอุปกรณ AED
ที่พร้อมใช้งาน
ดูแลโดยวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ความปลอดภัยและความพอใจของลูกค้ามาก่อนเสมอ

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาร์เบิ้ล

ดูแลระดับ Global

ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมมาร์เบิ้ล มีทีมต่างล่ามผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม
ในหลากลายภาษา เพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะ
โดยช่วยดูแลตั้งแต่ ขั้นตอนการเข้าประเทศ
จนถึงการดูแลหลังผ่าตัด เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้ามากที่สุด

 • ล่ามภาษาต่างประเทศ
  ที่มาร์เบิ้ลเรามีล่ามผู้เชี่ยวชาญ
  ด้านความงาม คอยให้บริการ
  ในหลากหลายภาษา
  ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ,จีน,ไทย
  อินโดนีเซีย,รัสเซีย,มาเลเซีย
  และอื่นๆ
 • ปรึกษาและจองคิว
  สามารถปรึกษาและจองคิวได้
  ผ่านทางเวปไซต์ได้ทันที
  โดยการโทรหรือส่งข้อความ
 • การออก VISA
  หลังเสร็จสิ้นการจอง
  ทางมาร์เบิ้ลจะออก
  ใบรับรองทางการแพทย์ให้
  เพื่อใช้ในการเข้าประเทศ
 • PICK-UP
  มีรถรับ-ส่งสนามบินให้บริการฟรี
  เพื่อความสะดวกสบาย
  ของลูกค้า
 • จองโรงแรม
  ทางโรงพยาบาลจะทำการ
  จองโรงแรม
  เพื่อความสะดวกสบาย
  ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
 • ปรึกษาแบบ 1:1
  เข้าปรึกษากับแพทย์แบบส่วนตัว
  พร้อมล่ามผู้เชี่ยวชาญ
  ตั้งแต่ปรึกษาจนถึงการดูแลหลังผ่าตัด
  เพื่อความแม่นยำและผลลัพธ์
  ที่น่าพึงพอใจ
 • ห้องพักฟื้น PRIVATE
  ที่มาร์เบิ้ลเรามีห้องพักฟื้น
  แบบส่วนตัวให้บริการ
  เพื่อความสะดวกสบายของคนไข้
 • ดูแลหลังผ่าตัดแบบ SPECIAL
  หลังผ่าตัดจะมีการอบแสงลด
  บวม
  คอร์สนวดหลังศัลยกรรมหน้าอก
  การดูแลรอยแผลเป็น
  เซอร์วิสให้ฟรี
 • ปรึกษา ONLINE
  แม้จะไม่ได้อยู่ในเกาหลี
  ก็สามารถปรึกษาศัลยกรรม
  อย่างละเอียดผ่าน LINE IG
  และ Facebook
นอกจากในเกาหลีแล้ว
เรายังให้ความสำคัญกับประเทศอื่นๆอีกด้วย
เพราะฉะนั้นเราจะพยายาม คิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนา
เพื่อผลลัพท์ที่น่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลก